OFERTA  KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH  2020/2021 r.(kliknij w logo poniżej ) 

 

          

                     

   albo / or 

               

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat Rektora w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku

 

Komunikat Rektora w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku

 

 Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku w związku z wprowadzeniem w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii w Polsce ustalam następujące zasady funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku:

  § 1

 1. Jednostki administracji centralnej nie przyjmują interesantów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik jednostki administracji centralnej może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adresy e-mail do poszczególnych jednostek administracji centralnej i pracowników są dostępne na stronie internetowej uwb.edu.pl w zakładce struktura lub poprzez wyszukiwarkę kontakt.
 3. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni, w tym sprawozdawczość i zobowiązania finansowe, takie jak np. wynagrodzenia, stypendia, są realizowane zgodnie z harmonogramami.
 4. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG) na adres e-mail działu/sekcji lub pracownika właściwego działu/sekcji. Proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były czytelne. Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z bieżącymi zasadami.
 5. Dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez kancelarię ogólną.
 6. Wstęp do budynków Uniwersytetu mają jedynie pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku.
 7. Dziekani wydziałów, dyrektorzy instytutów i dyrektor filii oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych UwB zobowiązani są do zorganizowania funkcjonowania swoich jednostek zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego.
 8. Zobowiązuję wszystkich pracowników do śledzenia dalszych komunikatów dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku na stronie głównej uwb.edu.pl.

  § 2

 1. Traci moc Komunikat Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku
 2. Komunikat wchodzi w życie w z dniem podpisania.

 

        Rektor

     Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

 


Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytetu w Białymstoku

 proponuje studentom I roku Prawa

w roku akademickim 2020/21

bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny poza programem studiów.

 

 

Pobierz 

 


 

 

 

 

 


  

  

 

OFERTA KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH  2020/2021 R.

 

PLANOWANE GRUPY (2020/21)

miejsce zajęć: ul. Świerkowa 20 B lub online

liczba osób w grupie stacjonarnej: 8-10

liczba osób w grupie online: 10-14

 

Aby zapisać się do wybranej grupy, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik dostępny na dole strony) na adres mailowy wykładowcy prowadzącego zajęcia w danej grupie.

 

TELC B2 (poziom B2+) - kurs egzaminacyjny,

stacjonarny: 60-godzinny (godzina = 45 min.)  zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (3 godz. lek. + 5 min. przerwa)

online: 80 godzin (2 x 90 min. / tyg.)

(kompilacja materiałów z różnych źródeł; koszt materiałów nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 720 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 960 zł / rok (osoby spoza UwB)

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

*UWAGA! Możliwość zdawania egzaminu TELC na miejscu.

Planowany termin egzaminu: maj / czerwiec 2021 r.

Cena egzaminu: ok. 550 zł

 

Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

 

B2 (język ogólny, poziom średniozaawansowany wyższy) 

stacjonarny: 60-godzinny (godzina = 45 min.), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (3 godz. lek. + 5 min. przerwa)

online: 80 godzin (2 x 90 min. / tyg.)

(podręcznik: English File 4th ed, upper-intermediate; koszt podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 720 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 960 zł / rok (osoby spoza UwB)

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

 

A1 (grupa początkująca)

stacjonarny: 60-godzinny (godzina = 45 min.), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (3 godz. lek. + 5 min. przerwa)

online: 80 godzin (2 x 90 min. / tyg.)

(podręcznik: English File 4th ed, elementary; koszt podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 720 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 960 zł / rok (osoby spoza UwB)

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

 

Przed zapisaniem się do grupy, zachęcamy do zapoznania się z opisem poziomów biegłości językowej na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr (Europejskie poziomy biegłości językowej - tabela samooceny).

 

 

*Certyfikat TELC

- jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zwalnia np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (https://konstytucjadlanauki.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-przed-i-po-30-kwietnia-co-sie-zmienia)

- jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695)

- stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575

 

Przykładowe egzaminy TELC:

http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2.html#t=2

http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2-school.html#t=2

 

OPŁATY:

 I rata (360 zł) - początek października 2020 r.

II rata (360 zł) - początek stycznia 2021 r.

(Dla osób spoza UwB: I rata – 480 zł, II rata – 480 zł)

 

Po otrzymaniu od wykładowcy potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku:

 

Dane do przelewu:

Uniwersytet w Białymstoku

ul.Świerkowa 20 B

15-328 Białystok

Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031

tytuł przelewu: GLOTTA,nazwisko prowadzącego, poziom grupy .....

 

Wydrukowany dowód wpłaty I raty należy przynieść na pierwsze zajęcia.

Nieprzedstawienie dowodu wpłaty oznacza rezygnację z kursu.

Uwaga! Proszę nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy.

 

Kursy ruszają w połowie października. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo powiadomieni najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

UWAGA! Osoby, które wypełnią formularz, a będą musiały zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bardzo proszę o jak najszybszy kontakt mailowy z wykładowcą prowadzącym zajęcia w danej grupie.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA... 

 


 

SPNJO UwB zaprasza na kurs przygotowujący do egzaminu IELTS  

Kurs obejmuje 45 godzin lekcyjnych (1 godz. lekcyjna= 45 min.) czyli 15 zajęć 1 raz w tygodniu po 135 min.  

termin zajęć: piątki, 17.00-19.15 (jest możliwość przesunięcia czasowego po uzgodnieniu z grupą)  od 16.10.2020 do 05.02.2021 

miejsce zajęć: ul. Świerkowa 20 B (budynek rektoratu), s.118 

liczba osób w grupie: 8-10

prowadząca zajęcia: mgr Iwona Kubas 

cena*: pracownik / doktorant / student UwB:  675 zł    (15zł/godz.) osoby spoza UwB (w tym absolwenci): 855 zł  (19 zł/godz.) 

 *cena nie zawiera materiałów używanych podczas zajęć 

Aby zarejestrować się na kurs, wypełnij  formularz zgłoszeniowy na kurs IELTS 2020.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres i.kubas@uwb.edu.pl

więcej informacji: Iwona Kubas, i.kubas@uwb.edu.pl 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

   
 
 
 

                     


 

 

 


 

 

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Robert W. Ciborowski podjął decyzję o:

 1. przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kontynuowania zajęć w formie kształcenia zdanego dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych do 24 maja 2020 r.,
 2. przedłużeniu terminu ograniczenia pracy na terenie uczelni do 24 maja 2020 roku.

 

                   

 

 

 

 Komunikat o przedłużeniu terminów ograniczeń w pracy uczelni

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kontynuowania zajęć w formie kształcenia zdanego dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych do 26 kwietnia 2020 r.,Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Robert W. Ciborowski podjął decyzję o:
2.przedłużeniu terminu ograniczenia pracy na terenie uczelni do 26 kwietnia 2020 roku.

 
 
 
 
 
 
 
W związku z decyzją wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Robert W. Ciborowski informuje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Białymstoku od 12 do 25 marca, w tym zajęć realizowanych zdalnie.

Decyzja nie dotyczy pozostałych aktywności uczelni, w szczególności realizacji badań naukowych, działalności administracyjnej i organizacyjnej.

 

 


 

                                                                                              OFERTA NIEAKTUALNA                                                                                        

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Uniwersytetu w Białymstoku

oferuje kursy oraz egzaminy IELTS

Test IELTS (International English Language Testing System) jest znany i uznawany na całym świecie, m.in. przez: szkoły, uczelnie, pracodawców z sektorów prywatnych i publicznych oraz instytucje państwowe.

 

                                                                                                                                                                                                                                              


 

 

 

 

 

OFERTA KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH   W R.AKADEM.2020/2021 R.

PLANOWANE GRUPY (2020/21)

miejsce zajęć: ul. Świerkowa 20 B lub online

liczba osób w grupie stacjonarnej: 8-10

liczba osób w grupie online: 10-14

 

Aby zapisać się do wybranej grupy, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik dostępny na dole strony) na adres mailowy wykładowcy prowadzącego zajęcia w danej grupie.

 

TELC B2 (poziom B2+) - kurs egzaminacyjny, 60-godzinny (godzina = 45 min.), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (3 godz. lek. + 5 min. przerwa)

online: 80 godzin (2 x 90 min. / tyg.)

(kompilacja materiałów z różnych źródeł; koszt materiałów nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 720 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 960 zł / rok (osoby spoza UwB)

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

*UWAGA! Możliwość zdawania egzaminu TELC na miejscu.

Planowany termin egzaminu: maj / czerwiec 2021 r.

Cena egzaminu: ok. 550 zł

 

Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

 

B2 (język ogólny, poziom średniozaawansowany wyższy) - 60-godzinny (godzina = 45 min.), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (3 godz. lek. + 5 min. przerwa)

online: 80 godzin (2 x 90 min. / tyg.)

(podręcznik: English File 4th ed, upper-intermediate; koszt podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 720 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 960 zł / rok (osoby spoza UwB)

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

 

A1 (grupa początkująca)

60-godzinny (godzina = 45 min.), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (3 godz. lek. + 5 min. przerwa)

online: 80 godzin (2 x 90 min. / tyg.)

(podręcznik: English File 4th ed, elementary; koszt podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 720 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 960 zł / rok (osoby spoza UwB)

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

 

Przed zapisaniem się do grupy, zachęcamy do zapoznania się z opisem poziomów biegłości językowej na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr (Europejskie poziomy biegłości językowej - tabela samooceny).

 

 

*Certyfikat TELC

- jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zwalnia np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (https://konstytucjadlanauki.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-przed-i-po-30-kwietnia-co-sie-zmienia)

- jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695)

- stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575

 

Przykładowe egzaminy TELC:

http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2.html#t=2

http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2-school.html#t=2

 

OPŁATY:

 

I rata (360 zł) - początek października 2020 r.

II rata (360 zł) - początek stycznia 2021 r.

(Dla osób spoza UwB: I rata – 480 zł, II rata – 480 zł)

 

Po otrzymaniu od wykładowcy potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku:

 

Dane do przelewu:

Uniwersytet w Białymstok

ul.Świerkowa 20 B

15-328 Białystok

Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031

tytuł przelewu: GLOTTA,nazwisko prowadzącego, poziom grupy .....

 

Wydrukowany dowód wpłaty I raty należy przynieść na pierwsze zajęcia.

Nieprzedstawienie dowodu wpłaty oznacza rezygnację z kursu.

Uwaga! Proszę nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy.

 

Kursy ruszają w połowie października. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo powiadomieni najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

UWAGA! Osoby, które wypełnią formularz, a będą musiały zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bardzo proszę o jak najszybszy kontakt mailowy z wykładowcą prowadzącym zajęcia w danej grupie. 


 

Pliki do pobrania:

 

OFERTA KURSÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 

 

miejsce zajęć: ul. Świerkowa 20 B

liczba osób w grupie: minimum 12-16 os.(Jeżeli  grupa się zmniejszy  opłata moze ulec zwiekszeniu !!!)

 * Aby zapisać się do wybranej grupy, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załączniki dostępne na dole strony) na adres mailowy wykładowcy prowadzącego zajęcia w danej grupie.

 

KURS  ROSYJSKIEGO TELC B2

TELC B2 JĘZYK ROSYJSKI (poziom B2+) - kurs egzaminacyjny, 75-godzinny(1H=45min), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),

ŚRODA 16-18:20  

(podręcznik  + kompilacja materiałów z różnych źródeł; koszt materiałów nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 600 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 900 zł / rok (osoby spoza UwB)

Cena  może ulec zmianie przy mniejszej liczbie osób  niz wymagana min.12 

lektor: mgr A. Kulik (a.kulik@uwb.edu.pl)

Pierwsze zajęcia: Środa 16:45-19:05 16.X lub 23.X.2019

Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

 

 

TELC B2 (poziom B2+) - kurs egzaminacyjny, 75-godzinny(1h=45min), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),

*WTOREK 16:45-19:05 +/- 15 min. LUB

*CZWARTEK 16:45-19:05 +/- 15 min.

*UWAGA-DODATKOWA GRUPA TELC B2  ZAJECIA  WTOREK I CZWARTEK GODZ.19-20.30  

(podręcznik: TELC B2 Practice tests + kompilacja materiałów z różnych źródeł; koszt materiałów nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 600 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 900 zł / rok (osoby spoza UwB)

 

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

 zajęcia: WTOREK i CZWARTEK 

 

Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

 

ZAPRASZAMY  NA KURS ANGIELSKIEGO B1  są jeszcze wolne miejsca !!!

B1 (język ogólny) - kurs 75-godzinny(1h=45min), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),

PONIEDZIAŁEK 16,30-18:50 (podręcznik: English File Fourth Edition Intermediate, koszt podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 600 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 900 zł / rok (osoby spoza UwB)

Cena moze ulec zmianie przy mniejszej ilosci osób niz wymagana min.12 os.

lektor: mgr Agnieszka Górska (a.gorska@uwb.edu.pl)

Przed zapisaniem się do grupy, zachęcamy do zapoznania się z opisem poziomów biegłości językowej na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr (Europejskie poziomy biegłości językowej - tabela samooceny).

UWAGA! Możliwość zdawania egzaminu TELC na miejscu.

Planowany termin egzaminu: maj / czerwiec 2020 r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI>>>https://uwb.edu.pl/oferta-2522

https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2.html#t=2


 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytetu w Białymstoku

proponuje studentom  w roku akademickim 2019/20

bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z NIEMIECKIEGO  poza programem studiów.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------