Białystok 03-07-2020
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 20
Uniwersytetu w Białymstoku

Szanowni Państwo

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20 uprzejmie zapraszam pozostałych nauczycieli akademickich na zebranie wyborcze, które odbędzie się w dniu

10 lipca (piątek) o godz. 9.00 w formie zdalnej

celem dokonania wyboru dwóch członków Senatu Uniwersytetu na kadencję 2020/2024.

Zgłoszeni kandydaci powinni złożyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz wymagane przez Statut UwB oświadczenia w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia kandydata na ręce przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej.

 

Link do udziału w sesji: https://eu.bbcollab.com/guest/0ab56ed0896847b8a164023f8a0ead59

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20
dr Piotr Kołodko


 

 OGŁOSZENIE 

W dniach 9-24.07 sekretariat SPNJO

nieczynny !

 kontakt e-mail: spnjo@uwb.edu.pl; a.bielenia@uwb.edu.pl

 

  

 


 


  
 
 
 

                      

 

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Robert W. Ciborowski podjął decyzję o:

  1. przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kontynuowania zajęć w formie kształcenia zdanego dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych do 24 maja 2020 r.,
  2. przedłużeniu terminu ograniczenia pracy na terenie uczelni do 24 maja 2020 roku.

 

                   

 

 

 

 Komunikat o przedłużeniu terminów ograniczeń w pracy uczelni

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kontynuowania zajęć w formie kształcenia zdanego dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych do 26 kwietnia 2020 r.,Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Robert W. Ciborowski podjął decyzję o:
2.przedłużeniu terminu ograniczenia pracy na terenie uczelni do 26 kwietnia 2020 roku.

 
 
 
 
 
 
 
W związku z decyzją wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Robert W. Ciborowski informuje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Białymstoku od 12 do 25 marca, w tym zajęć realizowanych zdalnie.

Decyzja nie dotyczy pozostałych aktywności uczelni, w szczególności realizacji badań naukowych, działalności administracyjnej i organizacyjnej.

 

 


 

                                                                                              OFERTA NIEAKTUALNA                                                                                        

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Uniwersytetu w Białymstoku

oferuje kursy oraz egzaminy IELTS

Test IELTS (International English Language Testing System) jest znany i uznawany na całym świecie, m.in. przez: szkoły, uczelnie, pracodawców z sektorów prywatnych i publicznych oraz instytucje państwowe.

 

                                                                                                                                                                                                                                              


 

ZAPISY NA EGZAMIN TELC B2JĘZYK ANGIELSKI 

Egzamin TELC potwierdzony jest oficjalnym certyfikatem,

który wydawany jest przez  telc gGmbH i honorowany zarówno w Polsce jak i na świecie.

 

 

 

Egzamin TELC B2 z języka angielskiego odbędzie się 20 czerwca  2020 r. (sobota)

Uwaga w związku z ograniczeniami związanymi z Covid-19 termin moze ulec przesunięciu

 

GODZINA rozpoczęcia: ok. 8:30

MIEJSCE: ul. Świerkowa

ZAPISY: do 15 maja 2020 r. drogą mailową na adres spnjo@uwb.edu.pl (Sekretariat powinien potwierdzić mailowo zgłoszenie na egzamin.)

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres mailowy i nr tel. kom. oraz dołączyć potwierdzenie przelewu opłaty za egzamin.

 

Kolejność zapisu przekłada się na kolejność podczas egzaminu ustnego. W przypadku dużej liczby zdających, egzamin ustny dla części osób może odbyć się innego dnia.

 

OPŁATĘ za egzamin, należy wnosić przelewem na konto UwB (86 1160 2202 0000 0000 6000 1031) z dopiskiem "Egzamin TELC B2 z j. angielskiego".

Opłata za egzamin wynosi 550 zł w przypadku osób, które w roku 2019/20 uczęszczały na kurs przygotowujący do egzaminu TELC B2 (Glotta).

Osoby, które nie uczestniczyły w kursie w roku 2019/20 płacą 550 zł + VAT = 676,50 zł

 

UWAGA! Istnieje możliwość zorganizowania drugiego terminu egzaminu we wrześniu (26.09.2020), jednak musi się zebrać min. 10 os. Zgłoszenia i wpłaty na początku sierpnia 2020 r. (po otrzymaniu informacji drogą mailową).

Osoby zainteresowane proszę o podanie adresu mailowego w następującym formularzu: https://forms.gle/5NXQH9bfv6buBg1DA

 

Przykładowy egzamin TELC B2: https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2.html#t=2a


 


 

OFERTA KURSÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 

 

miejsce zajęć: ul. Świerkowa 20 B

liczba osób w grupie: minimum 12-16 os.(Jeżeli  grupa się zmniejszy  opłata moze ulec zwiekszeniu !!!)

 * Aby zapisać się do wybranej grupy, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załączniki dostępne na dole strony) na adres mailowy wykładowcy prowadzącego zajęcia w danej grupie.

 

KURS  ROSYJSKIEGO TELC B2

TELC B2 JĘZYK ROSYJSKI (poziom B2+) - kurs egzaminacyjny, 75-godzinny(1H=45min), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),

ŚRODA 16-18:20  

(podręcznik  + kompilacja materiałów z różnych źródeł; koszt materiałów nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 600 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 900 zł / rok (osoby spoza UwB)

Cena  może ulec zmianie przy mniejszej liczbie osób  niz wymagana min.12 

lektor: mgr A. Kulik (a.kulik@uwb.edu.pl)

Pierwsze zajęcia: Środa 16:45-19:05 16.X lub 23.X.2019

Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

 

 

TELC B2 (poziom B2+) - kurs egzaminacyjny, 75-godzinny(1h=45min), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),

*WTOREK 16:45-19:05 +/- 15 min. LUB

*CZWARTEK 16:45-19:05 +/- 15 min.

*UWAGA-DODATKOWA GRUPA TELC B2  ZAJECIA  WTOREK I CZWARTEK GODZ.19-20.30  

(podręcznik: TELC B2 Practice tests + kompilacja materiałów z różnych źródeł; koszt materiałów nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 600 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 900 zł / rok (osoby spoza UwB)

 

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

 zajęcia: WTOREK i CZWARTEK 

 

Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

 

ZAPRASZAMY  NA KURS ANGIELSKIEGO B1  są jeszcze wolne miejsca !!!

B1 (język ogólny) - kurs 75-godzinny(1h=45min), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),

PONIEDZIAŁEK 16,30-18:50 (podręcznik: English File Fourth Edition Intermediate, koszt podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 600 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 900 zł / rok (osoby spoza UwB)

Cena moze ulec zmianie przy mniejszej ilosci osób niz wymagana min.12 os.

lektor: mgr Agnieszka Górska (a.gorska@uwb.edu.pl)

Przed zapisaniem się do grupy, zachęcamy do zapoznania się z opisem poziomów biegłości językowej na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr (Europejskie poziomy biegłości językowej - tabela samooceny).

UWAGA! Możliwość zdawania egzaminu TELC na miejscu.

Planowany termin egzaminu: maj / czerwiec 2020 r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI>>>https://uwb.edu.pl/oferta-2522

https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2.html#t=2


 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytetu w Białymstoku

proponuje studentom  w roku akademickim 2019/20

bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z NIEMIECKIEGO  poza programem studiów.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytetu w Białymstoku

 proponuje studentom I roku Prawa

w roku akademickim 2019/20

 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny poza programem studiów.

 

Quis iuris peritus sine linguae Latinae scientia?

( Kimże jest prawnik bez znajomości języka łacińskiego? )

 

Wprowadzenie do łaciny prawniczej

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów

I roku Prawa studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

na zalecane zajęcia fakultatywne z języka łacińskiego prawniczego.

 

Zajęcia są bazą  do dalszej nauki łacińskiej terminologii prawniczej i prawa rzymskiego. Ułatwią Państwu opanowanie podstawowego zasobu słownictwa i zapamiętanie oraz zrozumienie łacińskich sentencji i zwrotów  prawniczych. Nauczą czytania i korzystania ze słowników łacińsko-polskich oraz gramatyk języka łacińskiego przy samodzielnym tłumaczeniu prostych tekstów, sentencji i zwrotów łacińskich.

 

Zajęcia w wymiarze 20 godzin rozpoczną się w październiku 2019r.

Pierwsze spotkanie odbędzie się:

22.X.2019r. ( wtorek ) o godz. 16.30 w sali 311

 

Rejestracja w Usosweb od 04.10. do 31.10.2019 r.

 

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt  z prowadzącą: mgr Aliną Pawłowską:alina.pawlowska@uwb.edu.pl lub  z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych:spnjo@uwb.edu.pl