OFERTA KURSÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 

 

miejsce zajęć: ul. Świerkowa 20 B

liczba osób w grupie: 12-16

 

 * Aby zapisać się do wybranej grupy, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załączniki dostępne na dole strony) na adres mailowy wykładowcy prowadzącego zajęcia w danej grupie.

 

I. TELC B2 (poziom B2+) - kurs egzaminacyjny, 75-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),

*WTOREK 16:45-19:05 +/- 15 min. LUB

*CZWARTEK 16:45-19:05 +/- 15 min.

(podręcznik: TELC B2 Practice tests + kompilacja materiałów z różnych źródeł; koszt materiałów nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 600 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 900 zł / rok (osoby spoza UwB)

Cena zostanie ostatecznie potwierdzona pod koniec września.

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

Pierwsze zajęcia: WTOREK 8 lub 15 X 2019 / CZWARTEK 10 lub 17 X 2019

Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

 

II. B1 (język ogólny) - kurs 75-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),

PONIEDZIAŁEK 17:15-19:35 (podręcznik: English File Fourth Edition Intermediate, koszt podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 600 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 900 zł / rok (osoby spoza UwB)

Cena zostanie ostatecznie potwierdzona pod koniec września.

lektor: mgr Agnieszka Górska (a.gorska@uwb.edu.pl)

Przed zapisaniem się do grupy, zachęcamy do zapoznania się z opisem poziomów biegłości językowej na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr (Europejskie poziomy biegłości językowej - tabela samooceny).

UWAGA! Możliwość zdawania egzaminu TELC na miejscu.

Planowany termin egzaminu: maj / czerwiec 2020 r.

 

III.TELC B2 JĘZYK ROSYJSKI (poziom B2+) - kurs egzaminacyjny, 75-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),

ŚRODA 16:45-19:05 +/- 15 min 

(podręcznik  + kompilacja materiałów z różnych źródeł; koszt materiałów nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 600 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 900 zł / rok (osoby spoza UwB)

Cena zostanie ostatecznie potwierdzona pod koniec września.

lektor: mgr A. Kulik (a.kulik@uwb.edu.pl)

Pierwsze zajęcia: Środa 16:45-19:05 16.X lub 23.X.2019

Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI>>>https://uwb.edu.pl/oferta-2522

 

_____________________________________________________________________________

 

 

DODATKOWA SESJA EGZAMINACYJNA   TELC B2 z języka ANGIELSKIEGO 

 

 

Egzamin TELC B2 z języka angielskiego odbędzie się 

28 września 2019 r. (sobota)

 

GODZINA rozpoczęcia: ok. 8:30

MIEJSCE: ul. Świerkowa

ZAPISY: do 20 sierpnia 2019 r. drogą mailową na adres spnjo@uwb.edu.pl 

(Sekretariat powinien potwierdzić mailowo zgłoszenie na egzamin.)

 

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko,adres mailowy i nr tel. kom. oraz dołączyć potwierdzenie przelewu opłaty za egzamin.

  • Kolejność zapisu przekłada się na kolejność podczas egzaminu ustnego.

 

OPŁATĘ za egzamin, należy wnosić przelewem na konto :

UwB (86 1160 2202 0000 0000 6000 1031) z dopiskiem "Egzamin TELC B2 z

j. angielskiego".

Opłata za egzamin wynosi 500 zł w przypadku osób, które w roku 2018/19 uczęszczały na kurs przygotowujący do egzaminu TELC B2 (Glotta).

Osoby, które nie uczestniczyły w kursie w roku 2018/19 płacą 500 zł + VAT = 615 zł

 

 

*EGZAMIN TELC B2

Certyfikat TELC:

  • jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zwalnia np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001586)
  • jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnejhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695
  • stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575