Uchwała nr 1749 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku  z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie polityki zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku

Uchwała nr 1748 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku

Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 listopada 2015 r
w sprawie harmonogramu działań na rzecz jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017

Uchwała nr 1450 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 września 2013 roku
Zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. (tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r.) w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
Załącznik nr 6

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1023 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
(tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011)

Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
(tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 1023 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2010)

Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia