Akty prawne Uniwersytetu w Białymstoku 
 


 

 2015

 

w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów
 
Uchwala nr 1733 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 r.  

w sprawie utworzenia kierunku studiów europeistyka - profil praktyczny w zakresie studiów pierwszego stopnia i prowadzenia tego kierunku przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku

 

Uchwala nr 1729 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Katedrę Teologii Katolickiej studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Etyka i Filozofia Religii w Szkole

 

 Uchwala nr 1728 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

w sprawie prowadzenia łącznie przez Wydział Filologiczny i Wydział Pedagogiki i Psychologii specjalności w ramach kierunku studiów kulturoznawstwo

 

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2015/2016 

 

Uchwala nr 1743 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania specjalności w ramach kierunku zarządzanie

 

Uchwala nr 1742 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania specjalności w ramach kierunku ekonomia

 

Uchwala nr 1741 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności w ramach kierunku filologia polska

 

Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 
 

w sprawie prowadzenia przez Wydział Biologiczno-Chemiczny specjalności w ramach kierunku chemia  

 

w sprawie prowadzenia przez Wydział Biologiczno-Chemiczny specjalności w ramach kierunku przyroda
 
Uchwala nr 1709 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie prowadzenia przez Wydział Biologiczno-Chemiczny specjalności w ramach kierunku ochrona środowiska
 
Uchwala nr 1710  Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie prowadzenia przez Wydział Biologiczno-Chemiczny specjalności w ramach kierunku ochrona środowiska
 
w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowychoraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię
 

Uchwala nr 1712 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016
   
w sprawie likwidacji 3-letnich studiów drugiego stopnia dla kandydatów bez przygotowania pedagogicznego prowadzonych na kierunku studiów pedagogika przez Wydział Pedagogiki i Psychologii
 
w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów
 
w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie kierunku europeistyka
 
w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe w zakresie stacjonarnych studiów drugiego stopnia
 
w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności w ramach kierunku filologia
 
w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności w ramach kierunku filologia
 
w sprawie zniesienia kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo prowadzonego przez Wydział Filologiczny
 
w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Filologiczny w ramach kierunku studiów filologia
 
zmieniająca Uchwałę nr 1569 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016
 
w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów
 
 
w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Komunikacji Międykulturowej
 

Uchwała nr 1661 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie utworzenia kierunku studiów kryminologia w zakresie studiów drugiego stopnia i prowadzenia tego kierunku przez Wydział Prawa oraz określenia efektów kształcenia.

 

w sprawie utworzenia kierunku studiów filozofia i etyka w zakresie studiów pierwszego stopnia w prowadzenia tego kierunku przez Wydział Historyczno-Socjologiczny oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
 
w sprawie utworzenia kierunku studiów logistyka w zakresie studiów pierwszego stopnia i prowadzenia tego kierunku przez Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
 
w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię

 

 

 2014

 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku

 

 

w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015

 

w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Prawa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawo w rolnictwie i ochronie środowiska
 
w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności w ramach kierunku filologia polska
 
w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Katedrę Teologii Prawosławnej studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie Parafią i Instytucjami Kościelnymi  

 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

 

zmieniająca Uchwałę nr 1387 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2013 r. warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku
w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii specjalności w ramach kierunku pedagogika
 
w sprawie likwidacji specjalności prowadzonej przez Wydział Pedagogiki i Psychologii w ramach kierunku pedagogika
 
w sprawie prowadzenia przez Wydział Fizyki specjalności w ramach kierunku fizyka
 
w sprawie zawieszenia na Wydziale Filologicznym, od roku akademickiego 2014/2015, specjalności na kierunku filologia polska
 
w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania specjalności w ramach kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze
zmieniająca Uchwałę nr 1109 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 r. zasad przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich 

 

zmieniająca Uchwałę nr 1552 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 marca 2014 r. zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia – doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 

 

w sprawie utworzenia kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim i prowadzenia kierunku przez Wydział Historyczno-Socjologiczny oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku
 
w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia – doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
 
zmieniająca Uchwałę nr 1525 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lutego 2014 r. planowanej liczby studentów studiów stacjonarnych, finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademicki
 
w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015
 
zmieniająca Uchwałę nr 1387 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2013 roku warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego
 
w sprawie prowadzenia przez Uniwersytet w Białymstoku kształcenia w językach obcych

 

w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii specjalności w ramach kierunku pedagogika

 

w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności w ramach kierunku filologia 

 

w sprawie utworzenia kierunku przyroda, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim i prowadzenia kierunku przez Wydział Biologiczno-Chemiczny oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku 

 

w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie kierunku ekonomia

 

w sprawie utworzenia kierunku ekonomiczno-prawnego, na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim i prowadzenia kierunku łącznie przez Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Prawa oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku 
 
w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 w systemie Internetowej Rejestacji Kandydatów

 

Uchwała nr 1526 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lutego 2014 roku

  

Uchwała nr 1525 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lutego 2014 roku

  

Uchwała nr 1524 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lutego 2014 roku

  

Uchwała nr 1523 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lutego 2014 roku

  

Uchwała nr 1522 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lutego 2014 roku

  

Uchwała nr 1520 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lutego 2014 roku

 

Uchwała nr 1519 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lutego 2014 roku
 
Uchwała nr 1518 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lutego 2014 roku

 

Uchwała nr 1517 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lutego 2014 roku

 

Uchwała nr 1516 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lutego 2014 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów w zakresie studiów pierwszego stopnia - studia wschodnie – i prowadzenia tego kierunku przez Wydział Historyczno-Socjologiczny oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku

 

2013

 

w sprawie utworzenia kierunku studiów praca socjalna i prowadzenia tego kierunku łącznie przez Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Wydział Prawa, w zakresie studiów drugiego stopnia oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku
 
w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności w ramach kierunku filologia
 
w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności w ramach kierunku filologia polska

 

Uchwała nr 1449 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia wyższe i studia doktoranckie obowiązujące cudzoziemców realizujących kształcenie w języku polskim 

 

w sprawie wysokości opłat, wnoszonych przez obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących naukę na zasadach obowiązujących obywateli polskich, za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku
 
w sprawie uchylające Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15.07.2002 r. w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców za kształcenie w Uniwersytecie w Białymstoku
 
w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014
 

 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania specjalności w ramach kierunku ekonomia


w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015
 

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzania rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 

Uchwała nr 1369 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 marca 2013 roku

 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia - doktoranckie w roku akademickim 2013/2014
 
 w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014
 
2012
   

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lipca 2012 roku

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku

w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów stacjonarnych
 
w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2012/2013
 
w sprawie limitów przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013
 
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013
 
w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013
 
w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013
 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014
 

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2012 roku

w sprawie szczegółowego harmonogramu pzreprowadzenia rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na rok akademicki 2012/2013
 
w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013
 
w sprawie zmian w Uchwale zasad przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizacyjnych przez uczelnię
 
2011
 
 
w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię
 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013
 
Uchwała nr 1077 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie limitów przyjęć kandydatów na studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2011/2012
 

Uchwała nr  1076 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie limitów przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012

  
w sprawie zmian w Uchwale nr 652 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2011
 
Uchwała nr 1074 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmian w Uchwale nr 950 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia doktoranckie Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2011/2012
  
Uchwała nr 1073 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmian w Uchwale nr 949 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 07 kwietnia  2011 roku

w sprawie zasad Internetowej Rejestracji Kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2011/2012

 
w sprawie zmian w Uchwale nr 652 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2011
 

 

2010
 

Uchwała nr 950 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych w roku akademickim 2011/2012 na studia doktoranckie Uniwersytetu w Białymstoku
 
Zasady i tryb przyjęcia kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012

 

 

Uchwała nr 1053 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 949 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012

 

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sprawie zasad Internetowej Rejestracji Kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2010/2011

 

Zasady i tryb przyjęcia kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011

 

2009
 

Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2009 roku
w sprawie zasad Internetowej Rejestracji Kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2009/2010

 

Uchwała nr 803 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 roku

 

w sprawie zmian w Uchwale nr 651 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010

 

Uchwała nr 798 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie zmian w Uchwale nr 651 senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010

 

Uchwała nr 783 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 marca 2009 roku

w sprawie zmian w Uchwale nr 651 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010

 

2008
 

Uchwała nr 652 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimp