Biuro Karier
Aktualności

Atrakcyjne praktyki studenckie

Praktyki będzie można odbyć w ramach VII Europejskiego Kongresu Samorządów. Kongres odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2022 r. w Mikołajkach.
Organizatorem praktyk jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, która od początku swojego istnienia prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej. Projekty realizowane na różnych szczeblach służą rozwojowi kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy państwami tego regionu.
Studenci biorący udział w praktykach zyskują m.in możliwość uczestnictwa w przygotowaniach do konferencji o międzynarodowym zasięgu oraz w samej konferencji i zaplanowanych podczas niej paneli.
 
Więcej informacji: