Banja Luka

Uniwersytet w Banja Luce

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Instytut Biologii

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: Dejan Dmitrović Ph.D., Faculty of Natural Sciences and Mathematics, e-mail: dejan.dmitrovic@pmf.unibl.org, www.unibl.org