Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Baranowicze

Państwowy Uniwersytet Baranowicki

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Prawa