Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)
 
Lista wynalazków Uniwersytetu w Białymstoku:


„Sensor, zwłaszcza do akumulacji i  ilościowego oznaczania katepsyn”

twórcy: Ewa GORODKIEWICZ, Zenon ŁUKASZEWSKI, Kazimierz WOJTULEWSKI
forma ochrony: patent

prawa własności: współwłasność
numer prawa wyłącznego: 210052
opis patentowy


„Sposób otrzymywania wolnych od admin metalopochodnych z zastosowaniem immobilizowanego reagenta polimerowego”

twórcy: Ryszard ŁAŹNY, Karol WOŁOSEWICZ
forma ochrony: patent

prawa własności: wyłączne UwB
numer prawa wyłacznego: 217555
opis patentowy


„Hydrazydowe żele polimerowe o właściwościach katalitycznych i sposób ich otrzymywania”
twórcy: Ryszard ŁAŹNY, Karol WOŁOSEWICZ, Michał RZEPKO, Anna MYTNIK
forma ochrony: patent
prawa własności:
wyłączne UwB

numer prawa wyłacznego: 220407
opis patentowy


„Uchwyt próbki kriostatu optycznego”
twórcy: Marian Stanisław UBA, Luba UBA, Aneta POLEWKO-KLIM
forma ochrony: patent
prawa własności: wyłączne UwB
numer prawa wyłacznego: 220183
opis patentowy

 


„Biosensor do oznaczania aromatazy z wykorzystaniem inhibitora”
twórcy: Ewa GORODKIEWICZ, Piotr LAUDAŃSKI
forma ochrony: patent

prawa własności: współwłasność
numer prawa wyłacznego: 222549
opis patentowy


„Biosensor do oznaczania aromatazy z wykorzystaniem przeciwciała”
twórcy: Ewa GORODKIEWICZ, Piotr LAUDAŃSKI
forma ochrony: patent
prawa własności: współwłasność
numer prawa wyłacznego: 222548
opis patentowy


„Sposób separacji chorobotwórczych bakterii Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus ureus oraz grzybów Candida albicans”
twórcy: Izabela ŚWIĘCICKA, Agnieszka Zofia WILCZEWSKA, Katarzyna NIEMIROWICZ, Halina CAR
forma ochrony: patent

prawa własności: współwłasność
numer prawa wyłacznego: 222963
opis patentowy

Informacja o patencie w TVP3 Białystok

Informacja o patencie na stronie poranny.pl

Informacja o patencie na stronie wyborcza.pl Białystok

Informacja o patencie na Polskie Radio Białystok


„Biosensor do oznaczania podoplaniny”
twórcy: Ewa GORODKIEWICZ, Jacek NIKLIŃSKI, Radosław CHARKIEWICZ, Zenon ŁUKASZEWSKI
forma ochrony: patent
prawa własności: współwłasność
numer prawa wyłacznego: 223400
opis patentowy


„Sposó pomiaru jednorodności materiału przewodzącego prąd elektryczny”
twórca: Krzysztof SZYMAŃSKI
forma ochrony: patent europejski
prawa własności: wyłączne UwB
numer prawa wyłacznego: 2835633
opis patentowy
Informacja o patencie na stronie poranny.pl
Informacja o patencie na Polskie Radio Białystok