Belgrad

Uniwersytet w Belgradzie

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską w zakresie mobilności studenckich (SMS): Wydział Prawa

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: Ivana Rodic, Wydział Prawa, e-mail: ivana.rodic@ius.bg.ac.rs, Nikola Savic, e-mail: nikola.savic@rect.bg.ac.rswww.bg.ac.rs    

Uniwersytet w Belgradzie uruchomił specjalną platformę do procesu rekrutacji "MobiOn", przez którą należy się logować: http://mobion.bg.ac.rs, po zakwalifikowaniu na wyjazd.