Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Belgrad

Uniwersytet w Belgradzie

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Prawa, Wydział Chemii

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: Ivana Rodic, Wydział Prawa, e-mail: ivana.rodic@ius.bg.ac.rs, koordynator uczelniany: Nikola Savic, e-mail: nikola.savic@rect.bg.ac.rs, www.bg.ac.rs

Uniwersytet w Belgradzie uruchomił specjalną platformę do procesu rekrutacji "MobiOn", przez którą należy się logować: http://mobion.bg.ac.rs, po zakwalifikowaniu na wyjazd przez Komisję Kwalifikacyjną UwB.