Ogólnouczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej (CEU) zostało powołane do życia uchwałą Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 9 lipca 2003 roku na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 z dnia 27 czerwca 1990 roku poz 385 z późn. zm.).

 

Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku realizuje kształcenie w zakresie:

  1. Kwalifikacji pedagogicznych

Program kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje 420 godzin realizowanych w ciągu 3-4 semestrów. Każdy uczestnik otrzymuje na koniec świadectwo uzyskania przygotowania pedagogicznego.

 

  1. Kursów dokształcających i kwalifikacyjnych

 

Kurs dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

10 godzin

Kształcenie matematyczne z programem Geogebra

10 godzin

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

1350 minut

Kurs wychowawców kolonijnych

36 godzin

Studium doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich 

70 godzin

  

Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku mieści się w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ulicy Świerkowej 20. Informacje o ofercie można znaleźć na stronie internetowej UwB ceu.uwb.edu.pl, a także uzyskać telefonicznie pod numerem (85) 745 74 10 (środy i piątki w godzinach 13.00-15.30) lub mailowo: ceu@uwb.edu.pl.