Biuro Karier
Aktualności

Katarzyna Zwierzchowska, dyrektor HR Ceri International 

CERI International to centrum usług biznesowych, specjalizujące się w kompleksowej obsłudze wrażliwych procesów dla banków oraz instytucji finansowych. Firma powstała w 2003 roku jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw świadczących obsługę procesów biznesowych na polskim rynku. Od 2012 roku jej 100% udziałowcem, a zarazem jednym z największych klientów, jest drugi co do wielkości bank niemiecki Commerzbank AG. CERI zapewnia kompleksową obsługę procesów biznesowych, m.in. z zakresu optymalizacji procesów operacyjnych, ich automatyzacji, tworzenia i testowania oprogramowania. Obecnie w swoich trzech lokalizacjach w Łodzi i w Białymstoku zatrudnia ponad 700 osób.

 

BK: Jakich kwalifikacji oczekuje Pani od absolwentów wchodzących na rynek pracy?

Katarzyna Zwierzchowska: Oczekiwane kwalifikacje są oczywiście zróżnicowane w zależności od stanowiska. Jednak w trakcie wykonywania codziennych zadań większość pracowników CERI wykorzystuje języki obce, przede wszystkim angielski i niemiecki. Ich znajomość jest więc dla nas niewątpliwym atutem. Liczymy również na to, że dla rozpoczynających u nas pracę absolwentów świat nowoczesnych technologii nie będzie czarną magią. Chodzi tu w głównej mierze o podstawową wiedzę z zakresu IT, która umożliwi dalszą naukę i płynne wdrożenie na stanowisko. Warto zaznaczyć, że CERI oferuje wszystkim pracownikom, w tym również tym nowo przyjętym, wiele szkoleń i możliwości rozwoju, które pogłębiają wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów.

BK: Często mówi się o umiejętnościach miękkich. Jak bardzo je Pani sobie ceni? Które z nich są dla Pani najważniejsze?

Katarzyna Zwierzchowska: Oczywiście miękkie kompetencje są dla nas bardzo ważne. W nawiązaniu do poprzedniego pytania — niezmiernie istotna jest otwartość na zmiany, co wiąże się z chęcią zdobywania nowej wiedzy. Ważna jest również umiejętność sprawnego komunikowania się, bez której nikt nie jest w stanie efektywnie współpracować z innymi, rozwiązywać problemów, włączać się w dyskusje nad nowymi pomysłami itd.

 

BK: Jakie błędy w CV, listach motywacyjnych oraz w trakcie rozmów kwalifikacyjnych ze studentami i absolwentami rażą Panią najbardziej? 

Katarzyna Zwierzchowska: Muszę pochwalić zarówno studentów, jak i absolwentów, ponieważ coraz rzadziej zdarzają się im „wpadki”. Czasami jednak można zauważyć źle sformatowany tekst lub literówki. Jednakże to co mnie naprawdę irytuje, to podawanie nie do końca prawdziwych informacji. Jeżeli kandydat napisze w CV, że mówi płynnie po angielsku, a podczas spotkania rekrutacyjnego okazuje się, że jednak wolałby nie prowadzić rozmowy w tym języku, jestem dość rozczarowana. Zgodnie ze starym powiedzeniem, kłamstwo ma krótkie nogi, apeluję więc do wszystkich kandydatów: trzymajcie się prawdy.

BK: Co Pani sądzi o lokalnym (białostockim) rynku pracy i jak wypada on na tle całego kraju?

Katarzyna Zwierzchowska: Ostatnio obserwujemy rozwój rynku pracy w Białymstoku, coraz więcej przedsiębiorców lokuje tu swoją działalność. Firmy konkurują ze sobą i muszą zabiegać o dobrych kandydatów, tak jak dzieje się to już od przynajmniej kilkunastu miesięcy w innych dużych miastach w Polsce.

 

BK: Absolwentów jakich kierunków studiów widziałby Pani najchętniej w swojej firmie? 

Katarzyna Zwierzchowska: Doceniamy kandydatów z różnych kierunków studiów, którzy znają języki obce i chcą związać swoją przyszłość z branżą finansowo-bankową. Oczywiście szybciej i z większą łatwością wdrożą się do pracy osoby po kierunkach ekonomicznych, które mają już solidną wiedzę z tego obszaru. Nasza firma rozwijać się będzie również w obszarze IT, więc zapewne niedługo będziemy poszukiwać absolwentów kierunków informatycznych. Dla oddziału Commerzbanku w Łodzi,  który jest jedną z naszych siostrzanych spółek, poszukujemy osób po matematyce, ekonometrii, metodach statystycznych. Ale, jak już wspomniałam, mile widziani są wszyscy, którzy chcą się uczyć i rozwijać.

 

BK: Jedna rada na przyszłość dla studentów i absolwentów?

Katarzyna Zwierzchowska: Z perspektywy własnych doświadczeń mogę jedynie podpowiedzieć, żeby wierzyć w siebie, rozwijać swoje zainteresowania, eksperymentować, aż odnajdzie się wreszcie to, co naprawdę pasjonuje!

 

BK: Dziękujęmy za rozmowę.