Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)
Wyróżnia się następujące certyfikowane szkolenia:

  • CS1 - Szkolenia językowe- angielski/rosyjski (poziom B2, cert. TELC)
  • CS2 - Podstawowe szkolenie zarządzanie projektami PMI
  • CS3 - Oracle Database: SQL
  • CS4 - MS:20483B
  • CS5 - Wymagania i wdrożenie ISO 9001
  • CS6 - Metrologia
  • CS7 - Współczesne metody genotypowania i analizy SNP