University of Bialystok
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok 
tel. +48 85 745 70 00 
fax +48 85 745 70 73 
e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl

NIP: 542-23-83-747

 


University Recruitment Center

tel.: + 48 85 745 70 53
tel.: +48 85 745 70 80
e-mail: studyinuwb@uwb.edu.pl 
e-mail: rekrutacja@uwb.edu.pl 


Parametry wyszukiwarki: dane personalne, telefon, stanowisko, sekcja

<% worker.rank +" "+worker.name+" "+ worker.rank_uwb %>
<% worker.sectionHierarchi %>
Stanowisko: <% worker.appointment %>
Tel: <% worker.phone %>
Fax: <% worker.fax %>
Pokój: <% worker.room %>
Email: <% worker.email %>