Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawami zarządzania projektami wg standardów PMI® (Project Management Institute (PMI)® jest wiodącym centrum certyfikacyjnym dla osób profesjonalnie kierujących projektami), jak również symulacja przebiegu projektu oparta na SimulTrain®.

Szkolenie będzie realizowane przy wykorzystaniu bardzo atrakcyjnych metod: warsztat z trenerem; ćwiczenia w podgrupach; symulator projektu SimulTrain® na licencji szwajcarskiej firmy STS; dyskusje, wymiana doświadczeń.

Czas trwania: 45 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 45 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia.