Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie student/tka posiada wiedzę o pracy z zachowaniami agresywnymi, nauce podstawowych umiejętności prospołecznych, nauce umiejętności radzenia sobie z emocjami, nauce umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia.