Biuro Karier
Aktualności

STUDENCI CUDZOZIEMCY

MIEJSCA W DOMU STUDENTA 

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2022/2023 w systemie USOSweb

KLIKNIJ: Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2022/2023 (AKTUALIZACJA: 11.07.2022)

Terminy składania wniosku na rok akademicki 2022/2023:

  • studenci kontynuujący studia składają (w systemie) wniosek w terminie od 26 lipca 2022 r. godz. 00:01 do 10 sierpnia 2022 r. godz. 23:59,
  • kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają (w systemie) wniosek w terminie od 18 sierpnia 2022 r. godz. 00:01 do 31 sierpnia 2022 r. godz. 23:59 

Termin kwaterowania na rok akademicki 2022/2023

UWAGA:  Informujemy, że kwaterowanie do Domu Studenta na rok akademicki 2022/2023 odbędzie się w terminie od (środa) 28 września 2022 r. do 5 października 2022 r. (środa)

KLIKNIJ: INSTRUKCJA Składania Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta w systemie USOSweb

Studencie,  zanim rozpoczniesz wypełnianie  Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji oraz z harmonogramem wnioskowania

O miejsce w Domu Studenckim (DS) możesz ubiegać się, jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych (również niestacjonarnych). Pierwszeństwo przysługuje studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie

Niezbędnym załącznikiem do Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim jest Oświadczenie o dochodach, które musisz wypełnić zanim przystąpisz do wypełniania Wniosku.

Student, któremu przyznane zostało miejsce w domu studenckim, w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca, składa wniosek w dziekanacie w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

Pliki do pobrania:

  Kliknij: Przejście do zakładki Domy Studenta

________________________________________________________________________

Możliwość podejmowana pracy przez studentrów cudzoziemców  

 

Studenci cudzozimcy zainteresowani podjeciem, w trakcie odbywania studiów pracy:

- pracy stałej lub dorywczej

- pracy w ramach praktyk zawodowych - bezpłatnych

- pracy w ramach praktyk zawodowych - płatnych

Mogą wykonywać powierzoną im pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, w przypadku gdy:

– są studentami studiów stacjonarnych lub uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich, odbywanych na terenie RP lub

– są studentami szkół wyższych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy wykonują pracę w ramach praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, pod warunkiem uzyskania skierowania na taką praktykę ze szkoły wyższej.

________________________________________________________________________

Biuro Karier   

Studentów cudzoziemców zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o osobisty kontakt z Biurem Karier Uniwersytetu w Białymstoku a także zapoznanie się z aktualnymi ofertami pracy znajdującymi się na stronie Biura Karier.

 - oferty pracy stałej Kliknij 

  - oferty pracy dorywczej lub tymczasowej  Kliknij

 

 

________________________________________________________________________