Dofinansowanie do kursów językowych

SKORZYSTAJ Z BONÓW NA SZKOLENIE W SZKOLE JĘZYKOWEJ LINGUO !


Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) zamieszkująca subregion łomżyński rozumiany jako obszar powiatów: m. Łomża, bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, zambrowskiego oraz wysokomazowieckiego; bez względu na status: pracująca czy bezrobotna.


W przypadku szkoleń językowych, preferencje przewidziane są dla osób:
– powyżej 50 roku życia,
– zamieszkujących tereny wiejskie,
– osób posiadających maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne.


Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)* – zgłoś się do nas – zaprojektujemy Ci kurs szyty na miarę, kwalifikujący się do dofinansowania na 88%!


*LINGUO jako organizator szkoleń zarejesrtowany w BUR, posiada stosowny certyfikat potwierdzający akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Akredytacja PARP stanowi podstawę do uznania, że spełniamy warunki w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług rozwojowych.


Z A P R A S Z A M Y


Osoba na kontaktu: Elżbieta Wasilewska Tel.: 780-063-064

Linguo Szkoła Językowa
ul. Choroszczańska 24 piętro I
(przy poradni lekarza rodzinnego)
bialystok@linguo.com.pl
780 063 064