Dostępne mobilności

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA):  wykorzystano 2, pozostało 0

Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT): wykorzystano 1, pozostało 0

Przyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 2, pozostało 1