Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Dostępne mobilności

Przyjazdy w celach prowadzenia zajęć (STA):  wykorzystano 0, pozostało 2