Dostępne mobilności

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 1, pozostało 0

Przyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 2, pozostało  0

Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT): 0

Przyjazdy w celach szkoleniowych (STT):  wykorzystano 2, pozostało 0