Dostępne mobilności

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 1, pozostało 0

Przyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 1, pozostało 0

Przyjazdy w celach szkoleniowych (STT):  wykorzystano 1, pozostało 0