Kontakt do pracowników Działu Nauki Uniwersytetu w Białymstoku

Pracownik Działu Nauki / dane do kontaktu
Zakres prowadzonych spraw / obsługa wydziałów
dr hab. Monika Kondratiuk-Nierodzińska
Stanowisko: kierownik
Tel: 85 745 71 21
Pokój: 8B
Email: mkn@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Koordynacja aplikowania o dofinansowanie na dzialalność badawczą

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczo-naukową w ramach:
GR, NPRH, SPUB, DUN - Wydawnictwa i Upowszechnianie, zleconych prac badawczych oraz projektów Uniwersytetu w Białymstoku w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości i programu Wsparcie Czasopism Naukowych

mgr Katarzyna Łempicka
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 70 14
Pokój: 8A
Email: k.lempicka@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczą w ramach GR - Wydział Biologiczno-Chemiczny, Wydział Fizyki, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie oraz projektu Uniwersytetu w Białymstoku w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

 

 

mgr Natalia Kamieńska
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 70 14
Pokój: 8A
Email: n.kamienska@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczo-naukową w ramach GR, NPRH - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Prawa, Wydział Matematyki i Informatyki oraz programu Wsparcie Czasopism Naukowych

 

 

mgr Aldona Węglarz
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 72 62
Pokój: 8A
Email: a.weglarz@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Lokalny Punkt Kontaktowy Horyzont 2020 (szkolenia, doradztwo)
Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczą w ramach GR - Wydział Pedagogiki i Psychologii
Informacje na temat aplikowania o środki na międzynarodowe projekty badawcze

Rejestracja konferencji

 

mgr Ewa Borawska
Stanowisko: starszy specjalista
Tel: 85 745 71 06
Pokój: 124
Email: eborawska@uwb.edu.pl

Czasowo przeniesiona do WOTT

Prowadzenie rejestru zakupów oraz napraw aparatury naukowo-badawczej, prowadzenie rejestru dowodów "OT" przyjęcia środka trwałego na stan Uczelni.

mgr Agnieszka Dobrzycka
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 70 06
Pokój: 124
Email: a.dobrzycka@uwb.edu.pl

Czasowo przeniesiona do WOTT