Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Uniwersytet Stanowy Michigan w East Lansing (Michigan State Univeristy)

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Prawa z College of Law MSU, Wydział Biologii z Department for Plant Biology MSU 

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej:  College of Law: Prof. Daniel Barnhizer, e-mail: daniel.barnhizer@law.msu.edu, tel. +1 517 614 9443, law.msu.edu ; Department for Plant Biology: Sean Lawrie, Global Relations Specialist, e-mail: lawriese@msu.edu, tel. +1 517 884 1069, cgc.msu.edu