Nazwa uczelni

Typ mobilności

STA -przyjazdy

STA - wyjazdy

STT - przyjazdy

STT - wyjazdy

Uniwersytet "Hasan Prisztina" w Prisztinie, Kosowo* (*w rozumieniu rezolucji ONZ)

 2

 2

 2

 0

Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Rosja 

 1