”Filozoficzne forum aktywności społecznej Uniwersytetu w Białymstoku”

 

Projekt pt. ”Filozoficzne forum aktywności społecznej Uniwersytetu w Białymstoku”, uzyskał wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i jest realizowany w okresie 14.08.2017r.-12.07.2019r. Uniwersytet uzyskał w sumie 90 877,50zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wsparciem zostanie objętych 180 uczniów z kilku najlepszych liceów ogólnokształcących w województwie podlaskim. Wezmą oni udział w zajęciach przygotowanych przez filozofów z UwB. Pod okiem akademickiej kadry będą uczyć się poprawnego argumentowania, krytycznego, samodzielnego myślenia, logiki i heurystyki. Zajęcia będą miały charakter fakultatywny i mają uatrakcyjnić podstawę programową szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z założeniem konkursu ogłoszonego przez NCBR, zwycięskie projekty służyć mają realizacji tzw. trzeciej misji uczelni wyższych – zwiększyć zaangażowanie się instytucji akademickich w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach: ekonomicznym, cywilizacyjnym, moralnym i etycznym.

Zajęcia w ramach projektu odbywać będą się w II LO im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, a od września 2018 roku również w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży.