Wystawy
Podczas uroczystości nadania Audytorium Biblioteki Uniwersyteckiej imienia "Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie" w marcu 2011 roku Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska poinformowała o podjęciu decyzji o przeniesieniu do Biblioteki wyposażenia warszawskiego gabinetu pozostałego po zmarłym tragicznie w 2010 roku Prezydencie Kaczorowskim. 28 maja po spotkaniu Dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej i profesora Adama Dobrońskiego z Panią Prezydentową sprowadzony został z Warszawy do Białegostoku ostatni gabinet Ryszarda Kaczorowskiego. Akt przekazania mebli, księgozbioru i pamiątek w oczach rodziny Prezydenta jest traktowany jako ostatnia, symboliczna podróż do miasta, w którym się urodził. 
W listopadzie 2011 r. w Czytelni Ogólnej na drugim piętrze Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A nastąpiło uroczyste otwarcie Gabinetu Prezydenta, w którym znalazło się nie tylko Jego biurko i rzeźbiony fotel, ale też wszystkie przekazane wcześniej obrazy, zdjęcia oraz przedmioty codziennego użytku.
25 września 2015 roku - w związku ze zmianą lokalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia - Gabinet Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego został udostępniony do zwiedzania w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy na terenie Kampusu przy ul. Ciołkowskiego 1J gdzie będzie funkcjonował do czasu wybudowania nowego budynku Biblioteki.

GABINET RYSZARDA KACZOROWSKIEGO OSTATNIEGO PREZYDENTA RP NA UCHODŹSTWIE 
przeniesiony został z Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego do nowego budynku Biblioteki Uniwersyteckiej
na kampusie UwB przy ul. Ciołkowskiego 1R.