Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Każdy przyjazd gościa zagranicznego do jednostki Uniwersytetu w Białymstoku powinien być zgłoszony przez daną jednostkę do Działu Współpracy Międzynarodowej. Wszystkie przyjazdy realizowane w ramach obowiązujących projektów oraz umów międzynarodowych podpisanych przez Uniwersytetem w Białymstoku z zagranicznymi uczelniami wchodzą w skład sprawozdania w systemie POL-on.  

Procedura zgłoszenia Gościa zagranicznego:

  1. Wypełnienie Wniosku, umieszczonego poniżej, ze wskazaniem istotnych informacji, takich jak, np. imię i nazwisko gościa, jednostka macierzysta gościa, imię i nazwisko opiekuna naukowego gościa.
  2. W przypadku finansowania przez jednostkę zapraszającą kosztów związanych z przyjazdem i/lub pobytem gościa, konieczne jest wskazanie źródła płatności z akceptacją osoby odpowiedzialnej za wydatki ze wskazanego źródła.
  3. Rozliczenie kosztów pobytu Gościa zagranicznego odbywa się poprzez uzupełnienie wymaganych dokumentów, umieszczonych poniżej i dostarczenie ich do Działu Współpracy Międzynarodowej nie później niż 14 dni od daty wyjazdu gościa zagranicznego.

Dokumenty związane z pobytem gościa zagranicznego:

 - Zgłoszenie gościa zagranicznego

 - Pokwitowanie odbioru diet

 - Druk rozliczenia zaliczki