Grodno

Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską w zakresie mobilności studenckich (SMS): Wydział Prawa

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: Viktoria Kerget, Erasmus+ institutional coordinator, e-mail: kerget_vm@grsu.by, tel. +375 152 68 12 44, www.en.grsu.by