WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Zajęcia o charakterze warsztatowym:        01-05.2019 r.


Certyfikowane szkolenia                             01-05.2019 r.


Prace projektowe                                          01-05.2019 r.