Współpraca międzynarodowa

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich

Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia / działania

Godziny udzielania wsparcia / działania

Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe

15.02.2022

9:00-13:45

Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe

16.02.2022

9:00-13:45

Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe

22.03.2022

9:00-13:45

Szkolenie: Wsparcie studentów/ek z zaburzeniami psychicznymi

22.03.2022

9:00-13:45

Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe

23.03.2022

9:00-13:45

Szkolenie: Wsparcie studentów/ek
z zaburzeniami poznawczymi

 23.03.2022

9:00-13:45

Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe

24.03.2022

9:00-13:45

Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe

10.05.2022

9:00-13:45

Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe

11.05.2022

9:00-13:45

Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe

28.06.2022

9:00-13:45

Szkolenie: Dostępność lektoratów dla osób z niepełnosprawnościami

 29.06.2022

9:00-13:45


Pobierz harmonogram w pliku Excel