Harmonogram rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023

 

Etapy postępowania konkursowego

Termin

Rejestracja w systemie IRK i dostarczanie przez kandydatów dokumentów do sekretariatu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

01-29.07.2022 r.

Rejestracja w systemie IRK i dostarczanie przez kandydatów dokumentów do sekretariatu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych

16-30.08.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom w systemie IRK punktów uzyskanych przez nich w I etapie postępowania konkursowego

02.09.2022 r.

Rozmowy kwalifikacyjne do szkół doktorskich

05-09.09.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom list rankingowych

12.09.2022 r.

od godz. 14.30

Przynoszenie przez kandydatów rekomendowanych do wpisania na listę doktorantów oryginałów dyplomów i składanie oświadczeń

13-15.09.2022 r.

do godz. 14.00

Wpisanie na listę doktorantów do danej szkoły doktorskiej

do 30.09.2022 r.