Etapy postępowania konkursowego

Rekrutacja podstawowa

Rejestracja w systemie IRK i dostarczanie przez kandydatów dokumentów do sekretariatu danej szkoły doktorskiej

01.07-18.08.2019 r.,

do godz. 14.00

Rozmowy kwalifikacyjne

03-06.09.2019 r.

Ogłoszenie kandydatom list rankingowych

09.09.2019 r.

od godz. 14.00

Przynoszenie oryginałów dyplomów i składanie oświadczenia, że osoba wpisana na listę będzie doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej

10-16.09.2019 r.

do godz. 14.00

Wpisanie na listę doktorantów

do 30.09.2019 r.