Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Hyderabad

Narodowy Instytut Edukacji Farmaceutycznej i Badań

Umowa międzyinstytucjonalna: -

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Biologii

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: -