Nabór na kurs IELTS w styczniu 2023 r. 

                                                                              

 

 

 

 

    IELTS (International English Language Testi 

 organizowany przez British Council to najpopularniejszy na świecie test sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego.

IELTS test jest akceptowany przez ponad 10 000 organizacji w ponad 140 krajach.  Obejmują one:

- uniwersytety, szkoły, uczelnie i organizacje szkoleniowe,
- instytucje rządowe i władze imigracyjne (jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu),
- stowarzyszenia zawodowe i branżowe,
- międzynarodowe firmy i pracodawcy

Lista instytucji honorujących IELTS: https://www.ielts.org


IELTS jest powszechnie uznawany także w Polsce;

- wiele prestiżowych uniwersytetów i szkół wyższych w Polsce akceptuje test IELTS jako całkowitą lub częściową podstawę do zwolnienia z wewnętrznych egzaminów i testów z języka angielskiego np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (wynik min. 5.5 pkt.) (https://konstytucjadlanauki.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-przed-i-po-30-kwietnia-co-sie-zmienia),

- jest uznawany jako podstawa do przyznawania punktów w ramach międzynarodowych programów studenckich, takich jak Erasmus+,

- jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (wynik min. 6 pkt.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695),

- stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (wynik min. 7.5 pkt.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575,

Więcej informacji o egzaminie: 
www.britishcouncil.plwww.ielts.org.

Przykładowy egzamin:
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/ielts/preparation/
https://www.ielts.org/about-the-test/sample-test-questions