SPNJO UwB ZAPRASZA

 NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU IELTS       

        

 

Kurs obejmuje 45 godzin lekcyjnych (1 godz. lekcyjna= 45 min.) czyli 15 zajęć 1 raz w tygodniu po 135 min.

termin zajęć: piątki, od 16.10.2020 do 05.02.2021, godz. 17.00-19.15 (jest możliwość przesunięcia czasowego po uzgodnieniu z grupą)  

miejsce zajęć: ul. Świerkowa 20 B (budynek rektoratu), s.118

liczba osób w grupie: 8-10

prowadząca zajęcia: mgr Iwona Kubas (i.kubas@uwb.edu.pl)

cena:

pracownik / doktorant / student UwB:  675 zł    (15zł/godz.)

osoby spoza UwB (w tym absolwenci): 855 zł   (19 zł/godz.)

 

Aby zarejestrować się na kurs:

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na kurs IELTS 2020
  2. Wypełniony formularz należy przesłać na adres  i.kubas@uwb.edu.pl 
  3. Po otrzymaniu od wykładowcy potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić całą kwotę za kurs lub I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku:

 

Dane do przelewu:

Uniwersytet w Białymstoku

ul.Świerkowa 20 B

15-328 Białystok

Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031

tytuł przelewu: kurs IELTS , imię i nazwisko

 

OPŁATY:

I rata (450 zł) - do 12 października 2020 r.

II rata (225 zł) - do 4  stycznia 2021 r.

(Dla osób spoza UwB: I rata – 570 zł, II rata – 285 zł)

 Dowód wpłaty  należy przesłać na adres  i.kubas@uwb.edu.pl 

Nieprzedstawienie dowodu wpłaty oznacza rezygnację z kursu.

 

Uwaga! Proszę nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy.

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA         

 


 EGZAMIN IELTS 

 

IELTS (International English Language Testing System) organizowany przez British Council

                 to najpopularniejszy na świecie test sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego.

IELTS jest akceptowany przez ponad 10 000 instytucji w ponad 140 krajach, z czego aż 3000 w Stanach Zjednoczonych.

Wśród nich znajdują się organizacje publiczne, placówki edukacyjne i firmy z sektora prywatnego (lista instytucji: https://www.ielts.org).

IELTS Academic – zdaj ten test, jeśli interesują Cię studia pierwszego bądź drugiego stopnia w dowolnym miejscu na świecie lub

chcesz pracować w kraju anglojęzycznym.

IELTS General Training  - zdaj ten test, jeśli planujesz pracę kraju anglojęzycznym lub  pracę w Polsce w oddziale zagranicznej firmy.

Ten test pozwoli Ci potwierdzić kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego i pomoże znaleźć ciekawą pracę

lub uzyskać szybki awans. Więcej informacji o egzaminie: www.britishcouncil.plwww.ielts.org.

Przykładowy egzamin:

IELTS (International English Language Testing System)

Sample test questions


Najbliższa sesja egzaminacyjna w Białymstoku:   luty 2021

Ostateczny termin rejestracji:  

Cena: 810 PLN

Aby zarejestrować się na egzamin, prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres  i.kubas@uwb.edu.pl 

Więcej informacji:   mgr Iwona Kubas, i.kubas@uwb.edu.pl

 


ENGLISH


IELTS (International English Language Testing System) organized by the British Council is the most popular test in the world that checks your level of English proficiency.

IELTS is accepted by over 10,000 institutions in over 140 countries, of which as many as 3,000 are in the United States. These include public organizations, educational institutions and private sector companies (list of institutions: www.ielts.org/).

IELTS Academic – take this test if you are interested in studying at undergraduate or postgraduate levels anywhere in the world or if you want to work in an English-speaking country.

IELTS General Training  - take this test if you plan to work in an English-speaking country or move to an English-speaking country. This test will allow you to confirm your competence in English and help you find a better job or get promoted in your own country.

For more information about the exam, please visit: https://www.ielts.org/

Sample exams:

Preparation Free: Paper-based sample tests  Sample test questions


Upcoming test session:  Feb 2021

Registration deadline: 

Price: 810 PLN

To register for the exam, complete the registration form: 

IELTS test-registration-form2020

The completed form should be sent to: i.kubas@uwb.edu.pl

 

For more information, please contact:   

Iwona Kubas,   

i.kubas@uwb.edu.pl