POLSKI


 IELTS (International English Language Testing System) organizowany przez British Council to najpopularniejszy na świecie test sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego.

IELTS jest akceptowany przez ponad 10 000 instytucji w ponad 140 krajach, z czego aż 3000 w Stanach Zjednoczonych. Wśród nich znajdują się organizacje publiczne, placówki edukacyjne i firmy z sektora prywatnego (lista instytucji: https://www.ielts.org).

IELTS Academic – zdaj ten test, jeśli interesują Cię studia pierwszego bądź drugiego stopnia w dowolnym miejscu na świecie lub chcesz pracować w kraju anglojęzycznym.

IELTS General Training  - zdaj ten test, jeśli planujesz pracę kraju anglojęzycznym lub  pracę w Polsce w oddziale zagranicznej firmy. Ten test pozwoli Ci potwierdzić kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego i pomoże znaleźć ciekawą pracę lub uzyskać szybki awans. Więcej informacji o egzaminie: www.britishcouncil.pl, www.ielts.org.

Przykładowy egzamin:

IELTS (International English Language Testing System)

Sample test questions


Najbliższa sesja egzaminacyjna w Białymstoku:   20.06.2020

Ostateczny termin rejestracji:  10.04.2020

Cena: 810 PLN

Aby zarejestrować się na egzamin, prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres spnjo@uwb.edu.pl i/lub złożyć w Sekretariacie SPNJO UwB, Świerkowa 20B, pokój 121.

Więcej informacji:   mgr Iwona Kubas, i.kubas@uwb.edu.pl


Kurs przygotowujący do IELTS


 

SPNJO UwB zaprasza na kurs przygotowujący do egzaminu IELTS 

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych (1 godz.lekcyjna= 45 min.) czyli 10 zajęć 1 raz w tygodniu po 135 min. (3godz.lekcyjne ) (+ 5 min. przerwa),

termin zajęć: piątki, 16.00-18.20 (ew. 17.00-19.20 )  od 27.03.2020 do 12.06.2020

miejsce zajęć: ul. Świerkowa 20 B (budynek rektoratu), s.118

liczba osób w grupie: 12-16

prowadząca zajęcia: mgr Iwona Kubas

cena*: pracownik / doktorant / student UwB:  240 zł    (8zł/godz.) osoby spoza UwB (w tym absolwenci): 360 zł   (12 zł/godz.)

 

*cena nie zawiera materiałów używanych podczas zajęć

Aby zarejestrować się na kurs, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres spnjo@uwb.edu.pl i/lub złożyć w Sekretariacie SPNJO UwB, Świerkowa 20B, pokój 121.

Więcej informacji: mgr Iwona Kubas, i.kubas@uwb.edu.pl

 


ENGLISH


IELTS (International English Language Testing System) organized by the British Council is the most popular test in the world that checks your level of English proficiency.

IELTS is accepted by over 10,000 institutions in over 140 countries, of which as many as 3,000 are in the United States. These include public organizations, educational institutions and private sector companies (list of institutions: www.ielts.org/).

IELTS Academic – take this test if you are interested in studying at undergraduate or postgraduate levels anywhere in the world or if you want to work in an English-speaking country.

IELTS General Training  - take this test if you plan to work in an English-speaking country or move to an English-speaking country. This test will allow you to confirm your competence in English and help you find a better job or get promoted in your own country.

For more information about the exam, please visit: https://www.ielts.org/

Sample exams:

Preparation Free: Paper-based sample tests  Sample test questions


Upcoming test session:  20 June 2020

Registration deadline: 10 April 2020

Price: 810 PLN

To register for the exam, complete the registration form: 

IELTS test-registration-form2020

The completed form should be sent to: spnjo@uwb.edu.pl or printed and submitted to the secretariat of the SPNJO UwB, Świerkowa 20 B, room 121

 

For more information, please contact:   

Iwona Kubas,   

i.kubas@uwb.edu.pl 


IELTS PREPARATORY COURSE


  

Take a preparatory course for IELTS with SPNJO, University of Białystok.   

The course includes 30 lesson hours (1 lesson hour = 45 minutes), i.e. 10 classes once a week, 135 minutes each (3 lesson hours+ 5 minutes break),

 

When: Fridays, 16.00-18.20 (or 17.00-19.20)             

March 27, 2020 - June 12, 2020

Where:  Świerkowa 20 B, room 118 (Rektorat building)

Price*: employee or student of the University of Bialystok: 240 zł  (PLN 8 / lesson hour)

person from outside University of Bialystok (including graduates): 360 zł  (PLN 12 / lesson hour)

* the price does not include materials used during classes

Number of people in the group: 12-16

lecturer: Iwona Kubas, MA

 


To register for the preparatory course, complete the form:  

IELTS course-registration form2020  

The completed form should be sent to: spnjo@uwb.edu.pl or printed and submitted to the secretariat of the SPNJO UwB, Świerkowa 20 B, room 121

For more information, please contact:    mgrIwona Kubas,   

i.kubas@uwb.edu.pl