OFERTA KURSU IELTS NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

                                                                              

Kurs IELTS obejmuje 45 godzin lekcyjnych (1 godz. lekcyjna = 45 min.), czyli 15 zajęć 1 raz w tygodniu po 135 min.

termin zajęć: środy, od 13.10.2021 do 02.02.2022, godz. 17.00-19.15

miejsce zajęć: zajęcia są prowadzone w formie zdalnej na platformie ZOOM.

liczba osób w grupie: 10-12

prowadząca zajęcia: mgr Iwona Kubas (i.kubas@uwb.edu.pl)

cena:

pracownik / doktorant / student UwB:  765 zł 

osoby spoza UwB (w tym absolwenci): 855 zł 

 

Aby zarejestrować się na kurs:

  1. Wypełnij         
  1. Wypełniony formularz w formacie WORD należy przesłać na adres  i.kubas@uwb.edu.pl 
  2. Po otrzymaniu od wykładowcy potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić całą kwotę za kurs lub I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Dane do przelewu:

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B

15-328 Białystok

Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031

tytuł przelewu: kurs IELTS, imię i nazwisko

 

OPŁATY:

I rata 561   zł - do 6 października 2021 r.

II rata 204 zł - do 1 stycznia  2022 r.

(Dla osób spoza UwB: I rata – 627 zł, II rata – 228 zł)

Dowód wpłaty  należy przesłać na adres  i.kubas@uwb.edu.pl 

Nieprzedstawienie dowodu wpłaty oznacza rezygnację z kursu.

Uwaga! Proszę nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy.

 

   IELTS (International English Language Testing System) 

                                                          organizowany przez British Council to najpopularniejszy na świecie test sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego.

IELTS test jest akceptowany przez ponad 10 000 organizacji w ponad 140 krajach.  Obejmują one:

- uniwersytety, szkoły, uczelnie i organizacje szkoleniowe,
- instytucje rządowe i władze imigracyjne (jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu),
- stowarzyszenia zawodowe i branżowe,
- międzynarodowe firmy i pracodawcy

Lista instytucji honorujących IELTS: https://www.ielts.org


IELTS jest powszechnie uznawany także w Polsce;

- wiele prestiżowych uniwersytetów i szkół wyższych w Polsce akceptuje test IELTS jako całkowitą lub częściową podstawę do zwolnienia z wewnętrznych egzaminów i testów z języka angielskiego np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (wynik min. 5.5 pkt.) (https://konstytucjadlanauki.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-przed-i-po-30-kwietnia-co-sie-zmienia),

- jest uznawany jako podstawa do przyznawania punktów w ramach międzynarodowych programów studenckich, takich jak Erasmus+,

- jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (wynik min. 6 pkt.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695),

- stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (wynik min. 7.5 pkt.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575,

Więcej informacji o egzaminie: 
www.britishcouncil.plwww.ielts.org.

Przykładowy egzamin:
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/ielts/preparation/
https://www.ielts.org/about-the-test/sample-test-questions

 

                                                                                               ZAPRASZAMY !

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB zaprasza zainteresowanych na EGZAMIN IELTS

 

               Najbliższa sesja egzaminacyjna IELTS w czerwcu 2022 r. 

 

  

Cena: 775 PLN zamiast 815 PLN! 

 

SZCZEGÓŁY : mgr Iwona Kubas, i.kubas@uwb.edu.pl

 

Więcej informacji o egzaminie: 
www.britishcouncil.plwww.ielts.org.

Przykładowy egzamin:
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/ielts/preparation/
https://www.ielts.org/about-the-test/sample-test-questions