Biuro Karier
Aktualności

 

 

Liczba studentów studiów STACJONARNYCH, stan na 30.11.2015 r.

 

Wydział/Kierunek

5793

998

2233

9024

 

I stopień

( I - V )

II stopień

Razem

 

I

II

III

IV

V

I

II

 

 

2504

1932

1831

188

199

1088

1145

9024

 

Biologiczno-Chemiczny

x

207

116

92

0

0

97

95

607

 

Biologia

l-3

110

52

34

0

0

0

0

196

 

Biologia

m-2

0

0

0

0

0

34

40

74

 

Chemia

l-3

97

55

35

0

0

0

0

187

 

Chemia

m-2

0

0

0

0

0

42

41

83

 

Ochrona środowiska

l-3

0

9

23

0

0

0

0

32

 

Ochrona środowiska

m-2

0

0

0

0

0

21

14

35

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania

x

450

338

335

0

0

253

297

1762

 

Ekonomia

l-3

226

165

134

0

0

0

0

525

 

Ekonomia

m-2

0

0

0

0

0

142

157

299

 

MSG

l-3

31

29

67

0

0

0

0

127

 

MSG

m-2

0

0

0

0

0

24

39

63

 

Zarządzanie

l-3

88

53

76

0

0

0

0

217

 

Zarządzanie

m-2

0

0

0

0

0

38

43

81

 

Ekonomiczno-prawny

l-3

105

91

58

0

0

0

0

254

 

Ekonomiczno-prawny

m-2

0

0

0

0

0

49

58

107

 

Logistyka

 l-3

89

0

0

0

0

0

0

89

 

Wydział Filologiczny

x

500

308

278

0

0

185

173

1444

 

Filologia angielska

l-3

115

59

47

0

0

0

0

221

 

Filologia angielska

 m-2

0

0

0

0

0

44

0

44

 

Filologia, język angielski stosowany, z hiszpańskim

l-3

41

29

25

0

0

0

0

95

 

Filologia, język angielski stosowany, z językiem rosyjskim

l-3

58

33

0

0

0

0

0

91

 

Filologia francuska

l-3

0

33

12

0

0

0

0

45

 

Filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim

l-3

49

0

10

0

0

0

0

59

 

Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy

l-3

71

43

0

0

0

0

0

114

 

Filologia rosyjska

l-3

25

17

45

0

0

0

0

87

 

Filologia rosyjska

m-2

0

0

0

0

0

52

76

128

 

Filologia, filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu

l-3

39

38

26

0

0

0

0

103

 

Filologia, filologia rosyjska z językiem angielskim

l-3

0

0

16

0

0

0

0

16

 

Filologia, filologia rosyjska z językiem angielskim

m-2

0

0

0

0

0

0

3

3

 

Filologia polska

l-3

49

20

46

0

0

0

0

115

 

Filologia polska

m-2

0

0

0

0

0

54

54

108

 

Kulturoznawstwo

l-3

53

36

51

0

0

0

0

140

 

Kulturoznawstwo

m-2

0

0

0

0

0

35

40

75

 

Fizyki

x

10

4

13

0

0

17

2

46

 

Fizyka

l-3

10

4

13

0

0

0

0

27

 

Fizyka

m-2

0

0

0

0

0

17

2

19

 

Wydział Historyczno - Socjologiczny

x

279

196

200

0

0

87

133

943

 

Filozofia

l-3

0

11

8

0

0

0

0

19

 

Filozofia

m-2

0

0

0

0

0

0

17

17

 

Filozofia i etyka

 l-3

50

0

0

0

0

0

0

50

 

Historia

l-3

43

51

34

0

0

0

0

128

 

Historia

m-2

0

0

0

0

0

37

37

74

 

Socjologia

l-3

35

17

63

0

0

0

0

115

 

Socjologia

m-2

0

0

0

0

0

23

32

55

 

Studia wschodnie

l-3

29

39

0

0

0

0

0

68

 

Stosunki międzynarodowe

l-3

122

78

95

0

0

0

0

295

 

Stosunki międzynarodowe

m-2

0

0

0

0

0

27

47

74

 

Kognitywistyka i komunikacja

l-3

48

0

0

0

0

0

0

48

 

Matematyki i Informatyki

x

166

108

137

0

0

63

73

547

 

Informatyka i ekonometria

l-3

27

17

21

0

0

0

0

65

 

Matematyka

l-3

34

30

45

0

0

0

0

109

 

Matematyka

m-2

0

0

0

0

0

36

42

78

 

Informatyka

l-3

105

61

71

0

0

0

0

237

 

Informatyka

m-2

0

0

0

0

0

27

31

58

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

x

416

364

327

0

0

189

251

1547

 

Praca socjalna

l-3

57

76

38

0

0

0

0

171

 

Praca socjalna

m-2

0

0

0

0

0

31

26

57

 

Polityka społeczna

m-2

0

0

0

0

0

0

1

1

 

Pedagogika

l-3

359

288

289

0

0

0

0

936

 

Pedagogika

m-2

0

0

0

0

0

158

224

382

 

Wydział Prawa

x

355

394

307

188

199

168

79

1690

 

Administracja

l-3

52

59

41

0

0

0

0

152

 

Administracja

m-2

0

0

0

0

0

51

79

130

 

Bezpieczeństwo narodowe

l-3

50

51

45

0

0

0

0

146

 

Bezpieczeństwo narodowe

m-2

0

0

0

0

0

63

0

63

 

Europeistyka

l-3

0

0

33

0

0

0

0

33

 

Kryminologia

l-3

54

60

0

0

0

0

0

114

 

Kryminologia

m-2

0

0

0

0

0

54

0

54

 

Prawo

m-5

199

224

188

188

199

0

0

998

 

Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie

x

121

104

142

0

0

29

42

438

 
 

Ekonomia

l-3

51

68

98

0

0

0

0

217

 

Ekonomia

m-2

0

0

0

0

0

29

42

71

 

Informatyka

l-3

33

36

44

0

0

0

0

113

 

Europeistyka

l-3

37

0

0

0

0

0

0

37

 

 

 

 

Liczba studentów studiów NIESTACJONARNYCH, stan na 30.11.2015 r.

Wydział/Kierunek

1489

520

1252

3261

I stopień

( I - V )

II stopień

Razem

I

II

III

IV

V

I

II

 

587

501

700

90

131

524

728

3261

Wydział Ekonomii i Zarządzania

x

114

97

146

0

0

134

185

676

Ekonomia

l-3

74

97

94

0

0

0

0

265

Ekonomia

m-2

0

0

0

0

0

116

160

276

Zarządzanie

l-3

40

0

23

0

0

0

0

63

Zarządzanie

m-2

0

0

0

0

0

18

25

43

Ekonomiczno-prawny

l-3

0

0

29

0

0

0

0

29

Wydział Filologiczny

x

0

0

28

0

0

0

57

85

Filologia angielska

l-3

0

0

28

0

0

0

0

28

Filologia angielska

m-2

0

0

0

0

0

0

57

57

Wydział Pedagogiki i Psychologii

x

80

64

119

0

0

148

202

613

Polityka społeczna

m-2

0

0

0

0

0

0

0

0

Praca socjalna

l-3

0

0

1

0

0

0

0

1

Pedagogika

l-3

80

64

118

0

0

0

0

262

Pedagogika

m-2

0

0

0

0

0

148

202

350

Wydział Prawa

x

393

340

407

90

131

242

284

1887

Administracja

l-3

60

58

102

0

0

0

0

220

Administracja

m-2

0

0

0

0

0

102

138

240

Bezpieczeństwo narodowe

l-3

96

89

214

0

0

0

0

399

Bezpieczeństwo narodowe

m-2

0

0

0

0

0

64

146

210

Kryminologia

l-3

118

104

0

0

0

0

0

222

Kryminologia

m-2

0

0

0

0

0

76

0

76

Prawo

m-5

119

89

91

90

131

0

0

520Liczba doktorantów na studiach doktoranckich, stan na 31.12.2015 r.

 Ogółem
Dyscyplina studiów doktoranckich  Forma studiów  Liczba doktorantów 341

Studia doktoranckie w zakresie biologii

stacjonarne

19

19

Studia doktoranckie w zakresie chemii

stacjonarne

20

20

Studia doktoranckie w zakresie ekonomii

stacjonarne

34

43

niestacjonarne

9

Studia doktoranckie w zakresie: językoznawstwa i literaturoznawstwa

stacjonarne

42

65

niestacjonarne

23

Studia doktoranckie w zakresie historii i socjologii

stacjonarne

34

49

niestacjonarne

15

Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych

stacjonarne

124

145

niestacjonarne

21

 

Liczba słuchaczy na studiach podyplomowych   709