Biuro Karier
Aktualności

Akademicka Poradnia Psychologiczna organizuje „Trening komunikacji interpersonalnej”. Celem treningu jest poznanie i zrozumienie mechanizmów komunikacji z drugim człowiekiem. Zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy zwiększa szanse na efektywne kontakty interpersonalne w przyszłości. Studentów zainteresowanych udziałem w treningu prosimy o kontakt mailowy z dr. Andrzejem Dakowiczem (a.dakowicz@uwb.edu.pl).

APP oferuje studentom Uniwersytetu w Białymstoku indywidualne, bezpłatne konsultacje z zakresu poradnictwa psychologicznego.

Działalność Akademickiej Poradni Psychologicznej polega na udzielaniu wsparcia psychologicznego, informacyjnego oraz psychoedukacji. Poradnia nie prowadzi psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

Każdemu studentowi przysługują 2 spotkania (trwające 45 minut) w Akademickiej Poradni Psychologicznej w semestrze akademickim.

Poradnia działa zgodnie z harmonogramem organizacji roku akademickiego.

Z oferty Poradni można skorzystać po uprzednim kontakcie e-mailowym i umówieniu się z jedną z pracujących w niej osób.

 

Zespół tworzą pracownicy Zakładu Psychologii Społecznej

 

 dr Andrzej Dakowicza.dakowicz@uwb.edu.pl


 dr Agnieszka Nowakowska-Kaliszuka.nowakowska@uwb.edu.pl


 dr Irena Parfieniuki.parfieniuk@uwb.edu.pl