Adres skrzynki podawczej UwB w ePUAP (nowy):  /uwb/SkrytkaESP

Narodowe Centrum Nauki
- atualnie otwarte konkursy (termin składania wniosków do 17 września 2019 roku):

MAESTRO 11 - link do ogłoszenia

SONATA BIS 9 - link do ogłoszenia

UWERTURA 4 - link do ogloszenia

MINIATURA 3 - link do ogloszenia (termin składania wniosków do 30 września 2019 roku)

 

MOZART - link do ogłoszenia

ALPHORN - link do ogłoszenia (wniosek krajowy do 8 października 2019 r.)

GRIEG - link do ogloszenia

     

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - aktualne i planowane konkursy:

       

        Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w ramach modułów: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty

        (termin składania wniosków od 4 września do 31 października 2019 r.)

        link do komunikatu

       

        Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 (termin składania wniosków do 25 października 2019 r.)

        (procedurę składania wniosków obsługuje Dział Spraw Studenckich)

        link do informacji na stronie MNiSW

       

 


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
- informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie:

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/