Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Adres skrzynki podawczej UwB w ePUAP:  /uwb/SkrytkaESP

W celu sprawdzenia przez pracownika Działu Nauki wniosku w systemie OSF pod względem formalnym, prosimy o dodanie odpowiedniej osoby jako "Zarejestrowanego uzytkownika OSF". Lista wydziałów i instytutów obsługowanych przez poszczególne osoby znajduje się w zakładce Dział Nauki - kontakty.

Ważne! Obowiązujące na naszej uczelni terminy zgłaszania wniosków projektowych do Działu Nauki oraz przekazywania ich do podpisu - link


Narodowe Centrum Nauki - atualnie otwarte konkurs:    

 - termin składania wniosków do 15 marca 2021 roku DO GODZ. 16:00:

    SONATINA 5 - link do ogłoszenia

Konkursy na projekty we współpracy międzynarodowej:

         SHENG 2 - link do ogłoszenia
         CEUS-UNISONO - link do ogłoszenia        
         BiodivRestore - link do ogłoszenia 


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - aktualne i planowane konkursy:

       NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI - "Dziedzictwo Narodowe", "Fundamenty", "Uniwersalia" 2.1. i 2.2.

  • pierwszy nabór wniosków w roku 2020 trwa od dnia 25 września 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. (do 23:59)
  • drugi nabór wniosków w roku 2020 trwa od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. (do 23:59)

        Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF.

        Link do strony programu NPRH

       

        DOSKONAŁA NAUKA i SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - aktualnie brak naborów wniosków

        Link do strony programu DN

        Link do strony programu SON

        STYPENDIA Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców - nabór od 1 do 31 grudnia 2020 roku.

        Link do strony MNiSW - stypendia      


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie: http://www.fnp.org.pl/