--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW MOST

 

15 kwietnia  - 15 maja

REKRUTACJA

Na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021

Studentów zainteresowanych wyjazdem na

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński lub Uniwersytet Wrocławski

Zapraszamy do Działu Spraw Studenckich - Sekcja Organizacji Studenckich i Toku Studiów 

 

 Więcej informacji o programie >>> Kliknij 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-Uczelnia - czyli jaka jest jakość cyfrowej obsługi studenta na polskich uczelniach

3 edycja badań opinii studentów o jakości e-usług uczelni wyższych w Polsce

Drodzy Studenci!
w dniu 10 stycznia ruszyła 3. edycja badań opinii studentów o jakości e-usług uczelni wyższych w Polsce. Zachęcamy wszystkich studentów Uniwersytetu w Białymstoku do wzięcia udziału w badaniu i wyrażeniu swojej opinii.
Celem badania jest określenie poziom satysfakcji studentów z obecnie stosowanych e-rozwiązań oraz zweryfikować istnienie związku między jakością e-usług a reputacją uczelni. W minionym 2019 roku pozyskano PONAD 2500 OPINII. Mamy nadzieję, że autorom projektu badawczego z Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
w tegorocznej edycji uda się zachęcić jeszcze większą liczbę studentów. Im większa liczba uczestników z poszczególnych uczelni, tym większa możliwość przygotowania indywidualnego profilu oceny dla Państwa uczelni.

Czas wypełnienia ankiety to max 3 minuty. Dla wygody szablon przystosowano do wyświetlania na smartfonach.

Link do ankiety: bit.ly/eUczelnia2020

Badania eUczelnia2020.pngBadania eUczelnia2020.png~344 B  Pobierz


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZYSKIWANIE I ROZLICZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UwB 
PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKĄ

Szczegółowe informacje o zasadach rozliczania środków finansowych znajdują u zakładce "Pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych" >>> Kliknij 

  

Dofinansowanie - Parlamentu Studenckiego / Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów / Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

I. Złożenie wniosku o przyznanie środków finansowych

Do Parlamentu Studenckiego
Do Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów
Do Rektora UwB

II. Dostarczenie zgłoszenia do akceptacji Prorektora ds. Studenckich za pośrednictwem Działu Nauki   

Do pobrania: Druk_zgloszenie_konferencji

III. Konsultacja z Działem Spraw Studenckich – Sekcją Organizacji Studenckich i Toku Studiów w sprawie wykorzystania przyznanych środków  

Konsultacja w sprawie wydatkowanych środków musi odbyć się PRZED zakupem towarów bądź zamówieniem usługi.

IV. Rozliczenie wydarzenia

Formy wykorzystywania przyznanych środków finansowych poprzez: faktury przelewowe; faktury gotówkowe; zaliczka.
Rozliczenie faktury
Faktury do opłacenia przez UwB należy dostarczyć minimum 7 dni przed upływem terminu płatności.
Rozliczenie kosztów imprezy powinno być dostarczone Kwesturze przez organizatora w ciągu jednego miesiąca od daty zakończenia imprezy.
Rozliczenie zaliczki
Rozliczenie delegacji

Dofinansowanie - Dziekan 

  1. Wszelkie informacje oraz dokumenty dostępne na Wydziałach Uniwersytetu w Białymstoku.
  2. Rozliczenie środków przyznanych przez Dziekana student rozlicza na Wydziale.

Zakładka "Pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych" >>> Kliknij 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rusza kolejna tura generowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego

Następna tura generowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w USOSweb i przyjmowania dokumentów zostanie uruchomiona 

19 listopada 2019 roku o godzinie 9.00 i potrwa do 22 listopada do godziny 14.30.


Okres na który świadczenie będzie przyznane uzależniony jest od spełnienia warunków niezbędnych do uzyskania stypendium oraz od wysokości posiadanych środków na funduszu stypendialnym - zgodnie z § 15 ust.5 Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

 

Link do strony: USUSweb.uwb.edu.pl 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

(Obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.) Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Harmonogram czynności dotyczący przyznania świadczeń na rok akademicki 2019/2020

 

Link: Regulaminy i instrukcje

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------