Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Uchwała nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie polityki zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku


Uchwała nr 1749 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku  z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie polityki zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku