Biuro Karier
Aktualności

Ankieta: zachęcamy do wypełnienia

Użytkowanie Internetu związane jest z ryzykiem doświadczenia zróżnicowanych cyberzagrożeń. Jednym z nich jest patostreaming, który można zaliczyć  do negatywnej kategorii zjawisk społecznych. Jest to fenomen, który rozwinął się głównie wśród polskich internautów i łączy w sobie działania o charakterze patologicznym oraz dewiacyjnym. Patostreaming stanowi złożone zjawisko, które można rozpatrywać interdyscyplinarnie – głównie w ujęciu prawnym oraz kryminologicznym.

Podjęcie problemu patostreamingu wydaje się istotne w związku z jego eskalacją w ostatnich latach – opracowanie jego istoty pozwoli na możliwości w zakresie profilaktycznym, resocjalizacyjnym oraz prawnym. W związku z potrzebą dokonania analizy zjawiska zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym opinii internautów na temat zjawiska patostreamingu, które przeprowadzane jest na potrzeby pracy dyplomowej P. Luizy Bergcholc realizowanej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pod opieką naukową dr Eweliny Wojewody. W imieniu autora bardzo dziękujemy za okazaną pomoc.

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/patostreaming