Struktura
Współpraca międzynarodowa

Edycja staży lipiec- wrzesień 2020 roku

Pierwsza rekrutacja studentów do programu stażowego rozpoczęła się w drugim kwartale 2020 roku (kolejne planowane są w roku 2021 i 2022), a same staże odbyły się w okresie lipiec-wrzesień 2020 roku.

W związku z sytuacją wywołaną epidemią COVID-19, przesunięto pierwszą edycję staży na okres lipiec-wrzesień 2020 r. i odwołano program na kierunku kryminologia ze względu na brak zainteresowania ze strony instytucji mogących przyjąć na staż studentów tego kierunku.

Harmonogram staży w okresie lipiec-wrzesień 2020 roku - plik do pobrania

Ważne informacje na temat procesu rekrutacji do programu stażowego w 2020 roku

Wydział Matematyki
Studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku matematyka obowiązuje rekrutacja dwuetapowa: (1) przesłanie w terminie 25.05-12.06.2020 formularzy rekrutacyjnych  na adres koordynatora wydziałowego projektu dr Justyny Makowskiej makowska-at-math.uwb.edu.pl (2) dostarczenie w ustalonym terminie papierowej wersji dokumentów – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o dalszych krokach – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Justyna Makowska – makowska-at-math.uwb.edu.pl

Ogłoszenie dotyczące procesu rekrutacji jest zamieszczane na stronie: https://math.uwb.edu.pl/pl/ogloszenie.php?PKV=386

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2020 roku.

Wydział Prawa
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku administracja, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologia zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail (21.05.2020).
Każdy kandydat będzie mógł złożyć wymagane dokumenty w okresie 25.05-12.06.2020 w budynku Wydziału Prawa, poprzez włożenie do specjalnie przygotowanego pudełka, które w tych dniach będzie ustawione przy szatni. Dokumenty można składać od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.30 oraz w piątek w godz. 8.00-14.00.
Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o dalszych krokach – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Justyna Kulikowska-Kulesza – j.kulikowska-at-uwb.edu.pl

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2020 roku.

Wydział Chemii
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku chemia zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail (25.05.2020).
Każdy kandydat będzie mógł złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonych mu dniach i godzinach (w okresie 25.05-12.06.2020).
Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o dalszych krokach – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorami Wydziałowymi: dr Joanna Kotyńska – joannak-at-uwb.edu.pl  i  dr hab. Monika Naumowicz – monikan-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące procesu rekrutacji będą też zamieszczane na stronie: https://chemia.uwb.edu.pl/studenci/ogloszenia/

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2020 roku.

Wydział Biologii
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku biologia będą mogli złożyć wymagane dokumenty w okresie 25.05-12.06.2020 w każdy dzień roboczy, w godzinach 10.00-12.00 w pokoju 3055 w budynku Wydziału Biologii. Prosimy o zachowanie niezbędnych odległości pomiędzy kandydatami na korytarzu oraz wchodzenie do pokoju pojedynczo.
Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o dalszych krokach – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Maciej Matosiuk – m.matosiuk-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące procesu rekrutacji będą też zamieszczane na stronie: https://biologia.uwb.edu.pl/

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2020 roku.

Wydział Ekonomii i Finansów
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku ekonomia zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail.
Każdy kandydat będzie mógł złożyć wymagane dokumenty w okresie 27.05-12.06.2020 w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów, poprzez włożenie do specjalnie przygotowanej skrzynki, która w tych dniach będzie ustawiona przy portierni. Dokumenty można składać w dni robocze w godz. 8.00-15.00.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Łukasz Bugowski – l.bugowski-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące procesu rekrutacji będą też zamieszczane na stronie: https://weif.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2020 roku.


Instytut Informatyki
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku informatyka zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail (21.05.2020).
Kandydatów z kierunku informatyka obowiązuje rekrutacja dwuetapowa: (1) przesłanie w terminie 21.05-1.06.2020 formularzy rekrutacyjnych na adres e-mail (przez USOSmail) koordynatora wydziałowego projektu dr inż Wiesława Półjanowicza (2) poinformowanie o wyniku rekrutacji w dniu 2.06.2020 - proszę odczytać wiadomości e-mail w tym dniu, (3) dostarczenie 3 i 4.06.2020 papierowej wersji dokumentów – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Instytutowym: dr inż. Wiesław Półjanowicz - wpoljan-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenie dotyczące procesu rekrutacji jest zamieszczane na stronie: https://iist.uwb.edu.pl/nii/?nowosci=program-stazowy-w-ramach-projektu-nowoczesny-uniwersytet

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2020 roku.