Biuro Karier
Aktualności
  • Czym są Badania Losów Absolwentów UwB?
Badania Losów Absolwentów UwB stanowią sposób na zweryfikowanie tego, w jakim stopniu studia na Uniwersytecie w Białymstoku przygotowują studentów do wejścia na rynek pracy. Pomagają w ustaleniu teoretycznego oraz praktycznego przygotowania absolwentów do wykonwania pracy. Badania ponadto wskazują elementy, które należy zmienić w celu ułatwienia startu zawodowego oraz poprawy jakości kształcenia na UwB.
 
Oprócz weryfikowania tego, czy program studiów, a przez to umiejętności absolwentów, spełniają oczekiwania przyszłych pracodawców ich celem jest również ustalenie, czy Uniwersytet w Białymstoku pozwala na rozwój zainteresowań studentów.
 
Badania są przeprowadzane dwukrotnie: w ciągu 6 miesięcy oraz po 3 latach od czasu ukończenia studiów przez absolwenta.
 
  • Dlaczego są przeprowadzane?
Najważniejszym powodem jest konieczność sprawdzenia, czy program studiów znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Chodzi o ustalenie, które z elementów programu studiów należy zmienić lub usunąć, a które pozostawić bez zmian. 
 
Sytuacja na rynku pracy jest w chwili obecnej bardzo dynamiczna, przez co niezbędne jest ciągłe sprawdzanie czy to, czego uczą się studenci jest jeszcze aktualne i potrzebne.
 
Założeniem Badań Losów Absolwentów UwB jest wprowadzanie zmian, dodatkowych szkoleń czy warsztatów zgodnie z wynikami uzyskanymi po przeanalizowaniu wyników.
 
  • Do kogo kierowane są badania?
Adresatami badania są wszyscy absolwenci studiów pierwszego oraz drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych każdej jednostki Uniwersytetu. Z badania wyłączeni są absolwenci studiów doktoranckich.
 
  • Jak wziąć udział w badaniu?

Uniwersytet w Białymstoku w grudniu oraz w marcu przesyła maila do wszystkich absolwentów UwB z zaproszeniem do wzięcia udziału w badaniu. W jego treści znajduje się spersonalizowany link, który przekierowuje absolwenta do ankiety, która składa się z ok. 25 pytań zamkniętych. Wypełnienie jej zajmuje nie więcej niż 10 min.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 113 Rekotra Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2020 r. 

Wszelkich informacji udziela: dr Szymon C. Czupryński ( tel. 85 745 70 79, mail: s.czuprynski@uwb.edu.pl).