Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Baranowicze

Państwowy Uniwersytet Baranowicki

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Prawa

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: Inessa Sobol, Erasmus+ institutional coordinator, e-mail: omid@barsu.by, tel. +375 163 48 78 72, www.barsu.by