Struktura
Współpraca międzynarodowa

Batumi

Uniwersytet Państwowy im.Szoty Rustaweli

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2022

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Prawa

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: Institutional Coordinator: erasmus@bsu.edu.ge