Struktura
Współpraca międzynarodowa
 
Udzielone patenty na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku:


„Sposób nanoszenia warstw metali, zwłaszcza żelaza, kobaltu, niklu, miedzi i cynku oraz elektrolit do wytwarzania warstw metalicznych”

twórcy: Krzysztof Rafał SZYMAŃSKI, Wojciech OLSZEWSKI
forma ochrony: patent
rok udzielenia: 2011
prawa własności: wyłaczne UwB
numer prawa wyłącznego: 210052
opis patentowy

 
„Sensor, zwłaszcza do akumulacji i  ilościowego oznaczania katepsyn”

twórcy: Ewa GORODKIEWICZ, Zenon ŁUKASZEWSKI, Kazimierz WOJTULEWSKI

forma ochrony: patent

rok udzielenia: 2011

prawa własności: współwłasność
numer prawa wyłącznego: 210052
opis patentowy


„Sposób otrzymywania wolnych od admin metalopochodnych z zastosowaniem immobilizowanego reagenta polimerowego”

twórcy: Ryszard ŁAŹNY, Karol WOŁOSEWICZ
forma ochrony: patent

rok udzielenia: 2013

prawa własności: wyłączne UwB
numer prawa wyłacznego: 217555
opis patentowy


„Hydrazydowe żele polimerowe o właściwościach katalitycznych i sposób ich otrzymywania”
twórcy: Ryszard ŁAŹNY, Karol WOŁOSEWICZ, Michał RZEPKO, Anna MYTNIK
forma ochrony: patent
rok udzielenia: 2014
prawa własności:
wyłączne UwB

numer prawa wyłacznego: 220407
opis patentowy


„Uchwyt próbki kriostatu optycznego”
twórcy: Marian Stanisław UBA, Luba UBA, Aneta POLEWKO-KLIM
forma ochrony: patent

rok udzielenia: 2014
prawa własności: wyłączne UwB
numer prawa wyłacznego: 220183
opis patentowy

 


„Biosensor do oznaczania aromatazy z wykorzystaniem inhibitora”
twórcy: Ewa GORODKIEWICZ, Piotr LAUDAŃSKI
forma ochrony: patent
rok udzielenia: 2015

prawa własności: współwłasność
numer prawa wyłacznego: 222549
opis patentowy


„Biosensor do oznaczania aromatazy z wykorzystaniem przeciwciała”
twórcy: Ewa GORODKIEWICZ, Piotr LAUDAŃSKI
forma ochrony: patent
rok udzielenia: 2015

prawa własności: współwłasność
numer prawa wyłacznego: 222548
opis patentowy


„Sposób separacji chorobotwórczych bakterii Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus ureus oraz grzybów Candida albicans”
twórcy: Izabela ŚWIĘCICKA, Agnieszka Zofia WILCZEWSKA, Katarzyna NIEMIROWICZ, Halina CAR
forma ochrony: patent
rok udzielenia: 2015

prawa własności: współwłasność
numer prawa wyłacznego: 222963
opis patentowy

Informacja o patencie w TVP3 Białystok

Informacja o patencie na stronie poranny.pl

Informacja o patencie na stronie wyborcza.pl Białystok

Informacja o patencie na Polskie Radio Białystok


„Biosensor do oznaczania podoplaniny”
twórcy: Ewa GORODKIEWICZ, Jacek NIKLIŃSKI, Radosław CHARKIEWICZ, Zenon ŁUKASZEWSKI
forma ochrony: patent
rok udzielenia: 2015

prawa własności: współwłasność
numer prawa wyłacznego: 223400
opis patentowy


„Sposób pomiaru jednorodności materiału przewodzącego prąd elektryczny”
twórca: Krzysztof SZYMAŃSKI
forma ochrony: patent udzielony przez Europejski Urząd Patentowy
rok udzielenia: 2016

prawa własności: wyłączne UwB
numer prawa wyłacznego: 2835633
opis patentowy
Informacja o patencie na stronie poranny.pl
Informacja o patencie na Polskie Radio Białystok

 

„Sposób otrzymywania ligandów karbenów N-heterocyklicznych NHC, ich prekursorów i soli azoliowych oraz ich zastosowanie”
twórca: Agnieszka Wilczewska, Iwona Misztalewska

forma ochrony: patent
rok udzielenia: 2017
prawa własności: wyłączne UwB
numer prawa wyłacznego: 229016
opis patentowy

„Sposób wytwarzania magnetycznych hetero struktur kobalt/granat”
twórca:
Andrzej Stupakiewicz, Andrzej Maziewski, Aleksander Stognij
forma ochrony: 
patent
rok udzielenia: 2017
prawa własności: 
wyłączne UwB
numer prawa wyłacznego:
227 195
opis patentowy

 

„Ultrafast photomagnetic recording in a dielectric medium using anisotropic ions effective Gilbert damping”
twórca: 
Andrzej Stupakiewicz, Krzysztof Szerenos
forma ochrony: 
patent udzielony przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych USA
rok udzielenia: 2018
prawa własności: 
wyłączne UwB
numer prawa wyłacznego: 
US 10 037 777
opis patentowy

 

 „Sposób otrzymywania multifunkcjonalnego nanosystemu”
twórca:  
Agnieszka Zofia Wilczewska, Katarzyna Niemirowicz, Halina Car, Rafał Krętowski, Marzanna Cechowska-Pasko
forma ochrony: 
patent
rok udzielenia: 2019
prawa własności: 
współwłasność
numer prawa wyłacznego: 
232982
opis patentowy

 

„Biosensor do oznaczania stężenia enzymu katepsyny L”
twórca: 
Ewa Gorodkiewicz, Anna Tokarzewicz, Adam Hermanowicz
forma ochrony: 
patent
rok udzielenia: 2019
prawa własności: 
współwłasność
numer prawa wyłacznego: 
234 329
opis patentowy

 

„Biosensor do oznaczania immunoproteasomu 20S z wykorzystaniem inhibitora”
twórca: 
 Ewa Gorodkiewicz, Anna Sankiewicz
forma ochrony: 
patent
rok udzielenia: 2019
prawa własności:  
wyłączne UwB
numer prawa wyłacznego: 
234 488
opis patentowy

 

„Biosensor do oznaczania enzymu metaloproteinazy-1 z wykorzystaniem przeciwciała”
twórca:  
Ewa Gorodkiewicz, Anna Tokarzewicz
forma ochrony: 
patent
rok udzielenia: 2020
prawa własności:  
wyłączne UwB
numer prawa wyłacznego: 
235 043
opis patentowy

 

„Biosensor do oznaczania kolagenu typu IV z wykorzystaniem przeciwciała”
twórca:  
Ewa Gorodkiewicz, Anna Sankiewicz
forma ochrony: 
patent
rok udzielenia: 2020
prawa własności:  
wyłączne UwB
numer prawa wyłacznego:
 235 044
opis patentowy

 

„Mieszanina oksytiaminy i ketokonazolu oraz kompozycja farmaceutyczna”
twórca: 
Adam Tylicki, Magdalena Siemieniuk, Urszula Czyżewska, Katarzyna Winnicka, Katarzyna Sosnowska
forma ochrony: 
patent
rok udzielenia: 2019
prawa własności:  
współwłasność
numer prawa wyłacznego: 
234554
opis patentowy

 

„Biosensor do oznaczania fibronektyny osoczowej z wykorzystaniem przeciwciała”
twórca:  
Ewa Gorodkiewicz, Anna Sankiewicz
forma ochrony: 
patent
rok udzielenia: 2020
prawa własności:  
wyłączne UwB
numer prawa wyłacznego: 
235 045
opis patentowy

 

„A method of image reconstruction in electrical impedance tomography ”
twórca:
Krzysztof Szymański, Cezary Walczyk
forma ochrony: 
patent udzielony przez Europejski Urząd Patentowy
rok udzielenia: 2020
prawa własności: 
wyłączne UwB
numer prawa wyłacznego: 
EP.649934
opis patentowy

 

„Układ donorowo-akceptorowy zawierający zmodyfikowane aminą, amidem albo imidem wielowarstwowe fulereny i ferrocen oraz sposób jego wytwarzania ”
twórca:
Marta Płońska-Brzezińska, Diana Małgorzata Bobrowska
forma ochrony: 
patent
rok udzielenia: 2020
prawa własności: 
wyłączne UwB
numer prawa wyłacznego: 
opis patentowy

 

„Steroidowa sól imidazoliowa, sposoby jej wytwarzania oraz jej zastosowania”
twórca:
Agnieszka Hryniewicka, Marta Malinowska, Jacek Morzycki, Tomasz Hauschild
forma ochrony: 
patent
rok udzielenia: 2021
prawa własności: 
wyłączne UwB
numer prawa wyłacznego: 
opis patentowy