Współpraca z zagranicą
Erasmus+
Wyróżnia się następujące certyfikowane szkolenia:

  • CS1 -Podstawowe szkolenie zarządzanie projektami PMI;
  • CS2 - Zaawansowane szkolenie zarządzanie projektami PMI, certyfikacja CAPM;
  • CS3 - Szkolenia językowe - angielski/rosyjski (poziomB2,cert.TELC);
  • CS4 - ECDL- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.