Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Wyróżnia się następujące certyfikowane szkolenia: 

  • CS1 - Szkolenia językowe - angielski/rosyjski (poziomB2,cert.TELC)
  • CS2 - ECDL-Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
  • CS3 - Zarządzanie kryzysowe
  • CS4 - Tłumaczeń konsekutywnych (sekcja angielska, romańska, słowiańska
  • CS5 - Zaburzenia przetwarzania słuch(C)APD
  • CS6 - Diagnoza funkcji dzieci z autyzmem–Profil Psychoedukacyjny PEP–R
  • CS7 - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • CS8 - Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży