Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Celem szkolenia jest wzrost umiejętności specjalistycznych z zakresu pracy z komputerem, pracy w sieci, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz przygotowanie do egzaminu ECDL (European Computer Driving Licence – Europejski certyfikat umiejętności komputerowych).

Czas trwania: 56 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 56 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia, możliwość bezpłatnego egzaminu ECDL BASE i po pozytywnym wyniku egzaminu – certyfikat ECDL BASE.