Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Celem szkolenia jest kontynuowanie nauki w ramach szkolenia CS1 i przygotowanie do certyfikacji w metodologii PMI® na poziomie podstawowym CAPM® (Certified in Project Management).

Korzyści związane ze szkoleniami:

1)      Usystematyzowanie i zestandaryzowanie posiadanej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami,

2)      Praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania, prowadzenia i zakończenia projektu,

3)      Poznanie skutecznych narzędzi i technik zarządzania w projekcie,

4)      Nauka praktycznego stosowania nowoczesnych sposobów zarządzania projektem,

5)      Przygotowanie do certyfikacji w PMI® na poziomie CAPM® wg PMBOK® 5th Edition.

Czas trwania: 55 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 55 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia, możliwość bezpłatnego egzaminu CAPM i po pozytywnym wyniku egzaminu – certyfikat CAPM.