Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy studentów/ek na temat zasad tworzenia i rozwijania baz danych SQL.

Czas trwania: 24 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 24 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia.